Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Den böjliga glasfiberstaven är egentligen bara hälften av förklaringen till att man hoppar så mycket högre idag än 'förr i tiden'.

Den böjliga glasfiberstaven är egentligen bara hälften av förklaringen till att man hoppar så mycket högre idag än 'förr i tiden'.
Foto: Deca Text & Bild

Som man bäddar får man hoppa?

 17 maj, 2020.När man i friidrottssammanhang nämner ordet ”materialsport” är nog det allra första de flesta direkt tänker på glasfiberstavarna. Vilket faktiskt egentligen är ganska märkligt med tanke på att den revolutionen ligger ca sextio år bakåt i tiden, dvs de allra flesta nu är alldeles för unga för att ha en egen uppfattning.
     Ett bra perspektiv på vilken tidsrymd det faktiskt handlar om: Mondos morfar Lars-Åke Hedlund var själv aktiv stavhoppare när övergången från stål till glasfiber skedde i början på 1960-talet några år innan Mondos mamma Helena föddes!
     Så stavhopp har varit liktydigt med glasfiber i mer än ett normalt mannaminne. Något som understryker att - i fall detta ändå fortfarande sextio år senare allmänt uppfattas som friidrottens viktigaste exempel på revolutionerande ”materialutveckling” - så har vår sport varit lyckligt förskonad i det avseendet.
     Upp-och-ned-grenarna
     Den fjärde delen av vår historiska artikelserie om friidrottens materialutveckling ägnas åt de vertikala hoppen, dvs höjd och stav. Två grenar som just på materialsidan har mer gemensamt än man kanske spontant tänker.
     För på 1960-talet skedde en materialförändring vad gäller tävlingsbetingelserna som kom att genomgripande förändra båda grenarnas resp utseende för alltid. En materialförändring som nog ändå idag upplevs som så ”har väl alltid varit så”-självklar att få nog reflekterar över att den ens har skett.
     Om den revolutionen – och andra förändringar under årens lopp i höjd och stav – berättar vi alltså i specialartikeln ”Friidrotten en materialsport? - del 4”!
     / A. Lennart Julin