Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


... uti hundrade år!

 6 nov, 2004.Det var den 23 september 1904 som föreningen bildades och 2004 har därför förstås gått i 100-årsjubilerandets tecken för IF Göta i Karlstad. Den stora aktiviteten idrottsligt var "SM i solen" - dvs årets Stora SM - som förtjänstfullt arrangerades på Tingvalla i början av augusti.
     Nu när tävlingsverksamheten faktiskt är inne i en period av lätt andhämtning mellan ute och inne passar Götafolket på att lördagen den 6 november högtidlighålla jubileet med "Århundradets fest" på Carlstad Conference Centre.
     Bland de ca trehundra festdeltagarna ingår många som i egenskap av ledare, tränare och/eller aktiva bidragit till att göra IF Göta till en av Sveriges främsta friidrottsföreningar. Vad gäller tidigare stjärnaktiva hittar man t ex Ann-Louise Skoglund, Patrik Bodén, Tord Henriksson, Sven Nylander och Monica Westén-Rydén.
     Lagom till festligheterna har också en jubileumsbok ("IF Göta 100 år") utöver det vanliga presenterats. På närmare trehundra sidor sammanfattas det första seklet i text och bild. Ett gediget dokument svensk (fri)idrottshistoria som därför är av intresse även långt utanför Götistkretsen, där den väl lär bli "Årets julklapp" ....

Senaste veckan
Veckan 15.9 - 22.9

Förra veckan
Veckan 8.9 - 15.9

Två veckor sedan
Veckan 1.9 - 8.9