Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Julfrågesporten: Om inte om hade varit!

 25 dec, 2004.Idrottstävlingar innehåller nästan alltid otaliga avgörande moment som lätt skulle kunna ha fått ett annat utfall och det är lätt och naturligt att i efterhand spekulera i "om inte om".
     Hur hade höjdfinalen i Sydney-OS slutat om det inte börjat regna precis när man höjt till 2.35? Hur hade det gått i Montreal om inte östtysken fallit på sista hindret? Hur hade Carro betraktats om hon hade trampat också i sitt tredje sjukampslängdhopp i Paris-VM? Hur hade OS 1980 och 1984 utvecklats om det inte varit omfattande politiskt betingade bojkotter?
     Listan på sådana frågor kan göras hur lång som helst och några säkra svar kan vi aldrig få. Men det finns en annan vinkling på temat "om inte om" som man kan få fram i alla fall "teoretiska svar" för.
     Nämligen om man tänker bort personer och faktiska händelser/prestationer och ser vad som "blir kvar". Helt sanna blir förstås inte de svaren eftersom det man tänker bort ju påverkade skeendena, men tankeleken kan ändå ge ett nytt och nyttigt perspektiv på saker och ting.
     Uppmärksamhetsfokus flyttas ju plötsligt till sådant som förbisetts därför att det "bländats bort" av något spektakulärt. Tänk bara på killen som var sekunden bakom Paul Tergats marathonrekord förra året i Berlin och som ingen brydde sig om efteråt medan Tergat hyllades i alla tonarter för sin oerhört fantastiska prestation.
     Årets Julfrågesport som omfattar totalt 14 frågor kan alltså sägas handla om en slags "historieförfalskning med gott uppsåt".
     För att hitta alla svaren lär det krävas inte bara ett gott minne utan också tid till utgrävningar i andra källor. Som vanligt är tävlingstiden därför rejält tilltagen och pågår ända fram t o m måndagen den 10 januari kl 24.00.
     Som vanligt sker vid lika många rätt dock ev särskiljning på basis av när svaret inkom. Det är fritt fram att ändra eller komplettera sitt svar fram till tävlingstidens utgång, men då räknas vid ev särskiljning tidpunkten för den sista ändringen.
     Så gick det i fjolårets julfrågesport!
     Och i förfjol!
     Och i förförfjol!