Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Det är till att fylla femtio i helgen

 18 feb, 2005."I enlighet med tidigare fattat beslut samlades representanter för Smålands friidrottsidkande föreningar den 20 februari 1955 till extra sammanträde på Lövhult vid Nässjö för diskussion och beslut angående bildandet av specialdistriktsförbund. Efter mycket kort diskussion beslöt de närvarande föreningsrepresentanterna enhälligt att bilda Smålands Fri-Idrottsförbund."
     Nu på lördag - alltså i det närmaste på dagen ett halvt sekel senare - genomför Smålands FIF i Växjö alltså sitt 50:e årsmöte och med anledning därav också en efterföljande jubileumsfest.
     Eftersom man "fyller jämnt" har Smålandsfriidrotten - med Kettie och Gösta Gustavsson som ansvariga redaktörer - också tagit fram en jubileumsskrift som på 164 sidor i text, bild och tabell sammanfattar det viktigaste som hänt under de femtio årens lopp.
     Den friidrottshistoriskt intresserade - smålänning eller inte - kan beställa skriften (pris 50 kr) från Smålands FIF, som ju också har en hel del andra historiska publikationer till försäljning.

Senaste veckan
Veckan 15.9 - 22.9

Förra veckan
Veckan 8.9 - 15.9

Två veckor sedan
Veckan 1.9 - 8.9