Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


110 års nästan 15.000 SM-medaljörer samlade mellan två pärmar.

110 års nästan 15.000 SM-medaljörer samlade mellan två pärmar.
Foto: alj

1165 gram friidrottshistoria med extremt hög specifik vikt

 18 jul, 2006.Att Sveriges historia är dess konungars är en gammal tes som inte så många håller med om nuförtiden, men däremot finns det god anledning att fortsatt hävda att svensk friidrotts historia i mångt och mycket är dess svenska mästares.
     Svenska Friidrottsförbundet bildades 1895 och redan påföljande sommar genomfördes de allra första svenska mästerskapen. Lagom till Stora SM nr 111 i helgen presenterades den ultimata dokumentationen av de första 110 åren i form av boken "Svenska Mästerskapen i friidrott 1896-2005".
     Och även om SM förstås inte är "allt" så är denna unika sammanställning av samtliga SM-medaljörer (alltså inte bara mästarna) med resultat en fantastisk spegling av svensk friidrotts utveckling under sitt första dryga sekel.
     Man behöver inte heller vara sifferfantast för att ha stor behållning av boken. Man kan glömma resultaten och i stället simma runt i havet av kända och okända namn, njuta av alla bilderna eller bygga på sina historiska referensramar med hjälp av de korta artiklar som ger näringsrikt kött på statistikbenen.
     Faktasamlaren Erik Wiger och redaktören Jonas Hedman har producerat 280 sidor svensk friidrottshistoria som är sådan att det känns svårbegripligt att man som intresserad av ämnet kunnat klara sig utan ända till nu.
     Läs mer om boken och hur den kan beställas.

Senaste veckan
Veckan 15.9 - 22.9

Förra veckan
Veckan 8.9 - 15.9

Två veckor sedan
Veckan 1.9 - 8.9