Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 21 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Passar dessutom som synes perfekt på trädgårdsbordet ....

Passar dessutom som synes perfekt på trädgårdsbordet ....
Foto: alj

Den kompletta dokumentationen

 13 jun, 2007.friidrott.se:s kontinuerligt uppdaterade årsbästalistor fyller en viktig och som vi förstått uppskattad roll under pågående säsong. Men för att "för historien" dokumentera det svenska friidrottsåret på ett fylligare och mer bestående sätt finns "Sverige-Bästa".
     I nuvarande format har denna statistiska årsbok kommit ut sedan 1973 och 2006:an - med europamästarinnan Susanna Kallur på omslaget - kom från tryckeriet i månadsskiftet maj/juni som den alltså 34:e årgången i obruten följd.
     I Sverige-Bästa är listorna djupare än på nätet och de är också mer detaljrika: Där finns t ex exakta födelsedatum, placeringar, vinduppgifter, tidigare personbästa m m som komplement till de statistiska basuppgifterna.
     Kort sagt en komplett faktasammanfattning av det svenska friidrottsåret 2006.
     Sverige-Bästa 2006 beställs från Idrottsbokhandeln. För den som vill komplettera sitt bibliotek bakåt i tiden har Idrottsbokhandeln i sitt lager också de fyra närmast föregående årgångarna (2002-2005).

Senaste veckan
Veckan 14.9 - 21.9

Förra veckan
Veckan 7.9 - 14.9

Två veckor sedan
Veckan 31.8 - 7.9