Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 9 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Friidrotten har starkt gehör hos WADA

 18 nov, 2007.Den internationella anti-doping organisationen WADA ("World Anti-Doping Agency") har vid sitt just avslutade möte i Madrid valt ny operativ ledning för den närmaste 3-årsperioden.
     Enligt stadgarna skall ledningen alternera mellan representanter för den olympiska idrottsrörelsen och för regeringarna. I nuläget har idrotten ordföranden (kanadensaren Richard Pound) och regeringarna vice ordföranden (fransmannen Jean-Francois Lamour) men den kommande 3-årsperioden blir det alltså tvärtom.
     Till ny ordförande har regeringarna valt den australiske f d finansministern John Fahey och till ny vice ordförande har idrotten valt Arne Ljungqvist.
     Det senare ännu ett erkännande för den kompetens och det aldrig sviktande engagemang i dopingfrågan som Arne visat ända sedan han på 1970-talet fick sina första uppdrag i den internationella idrotten.
     Vid konferensen i Madrid beslöt också WADA om vissa förändringar i reglementet. Den kanske viktigaste var att det i fortsättningen åter kan utdömas avstängningar på upp till fyra år för förseelser som bedöms som särskilt allvarliga.
     Friidrotten (IAAF) har varit pådrivande i denna fråga eftersom den nuvarande 2-årsavstängningen inte visat sig fungera som avsett. Många har reagerat på att aktiva som fällts för doping kunnat komma tillbaka till tävlingsbanorna så snabbt att det inte funnits någon tillräcklig avskräckningseffekt.
     Så sent som vid IAAF:s kongress i slutet av augusti i samband med Osaka-VM antogs därför ett skarpt uttalande som förespråkade återinförandet av 4-årsavstängningen. Och nu har man alltså glädjande nog fått gehör för detta hos WADA.

Senaste veckan
Veckan 2.12 - 9.12

Förra veckan
Veckan 25.11 - 2.12

Två veckor sedan
Veckan 18.11 - 25.11