Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Andra upplagan ute

Foto: alj

 5 nov, 2008.För åttio år sedan instiftade Svenska Idrottsförbundet sitt "Hederstecken" för framstående elitaktiva - det som i dagligt tal alltid har kallats att bli "Stor Grabb".
     Redan efter bara tre år med den nya utmärkelsen bildades kamratsällskapet "Föreningen de Stora Grabbarna" och när den firade sitt första trekvartssekel gjorde man det bl a med jubileumsskriften "75 år / 1931-2006". I den presenterades knappt en fjärdedel av de nu närmare femhundra "grabbarna" av båda könen med bild och kortbiografi.
     Boken (drygt 130 sidor) har just tryckts i en andra upplaga och kan beställas från utgivarna "De Stora Grabbarna" (kontakta vice ordföranden Stig Pettersson).

Senaste veckan
Veckan 15.9 - 22.9

Förra veckan
Veckan 8.9 - 15.9

Två veckor sedan
Veckan 1.9 - 8.9