Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Friidrott för länge sedan

 16 dec, 2008.Om det var bättre förr kan väl alltid diskuteras men att mycket var väldigt annorlunda är odiskutabelt. Det får man direkt klart för sig vid läsningen av Erik Wigers nyligen publicerade bok "Två annorlunda hjältar".
     Boken handlar om de bohemiska långlöparna John Svanberg och Thore Enochsson. Båda höll i sina bästa stunder världsklass men saknade den strukturerade livsföring som hade krävts för att få full utdelning på sin idrottstalang.
     Fast väl så intressant som dessa två märkliga livsöden är den bild av idrottens roll i vårt samhälle för ett helt (Svanberg) resp trekvarts (Enochsson) sekel sedan som boken ger, framförallt genom generösa citat ur dåtidens press.
     Mer om boken "Två annorlunda hjältar" (A4-format, 116 sidor) inkl beställningsinformation.
     Alla friidrottsböcker som presenterats på friidrott.se

Senaste veckan
Veckan 15.9 - 22.9

Förra veckan
Veckan 8.9 - 15.9

Två veckor sedan
Veckan 1.9 - 8.9