Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Europaförbundet sätter fokus
på kvinnliga ledarna

 21 jul, 2009.- 2009 kommer att bli året då vi uppmärksammar kvinnornas betydelsefulla insatser på alla nivåer i vår idrott.
     Så sa Europaförbundet European Athletics ordförande Hansjörg Wirz vid kongressen i våras och nu har den ambitionen konkretiserats i instiftandet av EAA:s "Women's Leadership Awards". En utmärkelse som skall delas ut vartannat år med start just 2009.
     Premiären inträffar den 17 oktober i höst vid EAA:s "Convention" i Budapest och nu under sommaren pågår processen med att vaska fram kandidater.
     Varje medlemsförbund skall anmäla en kandidat som uppfyller kriterierna att ha gjort en "outstanding contribution" till friidrotten i en eller flera av rollerna som tränare, funktionär. klubbledare, arrangör, journalist, administratör, förbundsledare osv. (OBS: Meriter som tävlande saknar betydelse, detta är ett ledarpris!)
     Inga åldersgränser finns och heller inga krav på att man skall vara "berömd" nationellt eller internationellt. Snarare vill man gärna lyfta fram personer som jobbat mest "i det tysta".
     Läs mer i Europaförbundets information som går att ladda ned (PDF) från deras hemsida.
     För att plocka fram den svenska kandidaten har förbundsstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp. Gruppen ser nu tacksamt fram emot att från friidrotts-Sverige få in många bra förslag att välja mellan.
     För att få tid att - med en noggrann analys och värdering - bereda ärendet inför styrelsebeslutet i slutet av augusti måste förslagen (namn, motivering, kontaktuppgifter) vara inskickade senast den 30 juli till arbetsgruppens kontaktperson Kerstin Rosén, som också kan ge ytterligare information (e-post, tel 08-587 721 83).
     PS. Även om det alltså blir bara en av de ca femtio nationella kandidaterna som får ta emot EAA:s stora pris i oktober i Budapest blir inte de andra lottlösa. De kommer senare att få ta emot speciella utmärkelser som bevis på statusen som "nationella vinnare".