Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Sveriges officiella inomhuslandskamper
 Inomhusfriidrotten fick inte på allvar fäste i Sverige förrän vi fick våra första hallar med permanenta rundbanor med doserade kurvor 1984. Sedan har antalet sådana hallar vuxit till drygt tjugo och inomhussäsongen blev en självklarhet för aktiva i alla åldrar och på alla nivåer varje vinter.


Medan mästerskapen etablerade sig snabbt både nationellt och internationellt har det varit trögare med landskampandet. Det gjordes försök när Johanneshov i Stockholm (1966) och Scandinavium i Göteborg (1972) precis hade färdigställts och fått uppbyggbara rundbanor, men det blev ingen fortsättning. Den viktigaste förklaringen var förstås avsaknaden av en egentlig säsong som i sin tur berodde på avsaknaden av permanenta hallar.

När sådana hallar började växa fram i mitten på 1980-talet gjordes nya försök och faktum är att vi sedan fr o m 1988 hade en årlig innelandskamp mot Finland - i början med Norge och på slutet med Baltikum som tredje part - ända fram t o m 2001.

Nu 2011 görs dock en nystart efter en överenskommelse med Finland och Norge om ett i första vändan 3-årigt utbyte med Finland som premiärvärd 2011. Om utfallet av denna period blir som alla parter hoppas så skall tävlingen då ha blivit etablerad som ett fast inslag i inomhuskalendern.

Nedanstående förteckning redovisar samtliga våra hittills genomförda officiella landskamper inomhus. Vid sidan av dessa har Sverige sedan 2001 varit en av de fem inbjudna parterna till en tävling i Glasgow som på pappret har ett lagmoment. Men i grunden handlar det om en gala med det reducerade grenprogrammet varje år anpassat till att visa upp just då aktuella brittiska stjärnor.

Observera också kommentarerna och förtydligandena som följer efter tabellen nedan!


Datum     Plats Motståndare M Resultat K Resultat
             
2.2.1966     Stockholm/J NOR S 86, N 48  
             
5-6.2.1972     Göteborg/Sc FIN S 82, F 75 S 72½, F 40½
        NOR S 86, N 71  
1-2.3.1974     Turku, FIN FIN F 72, S 53 S 49, F 46
             
23-24.2.1985     Turku, FIN FIN, NOR F 119, S 94, N 67 S 85, F 81, N 70
27-28.2.1988   j Tampere, FIN FIN, NOR F 118, S 92, N 62 F 100, S 70, N 59
25.2.1989   j Luleå FIN S 70, F 68 F 59, S 58
             
24.2.1990     Stockholm/G FIN S 75, F 63 S 62, F 55
23.2.1991   j Tampere, FIN FIN S 83, F 55 F 70, S 58
4-5.2.1992     Stockholm/G FIN S 71, F 64 F 70, S 57
7.3.1993   j Tampere, FIN FIN F 84½, S 65½ F 78, S 61
5-6.3.1994     Växjö FIN S 77, F 62 S 69, F 59
4-5.3.1995   j Kuopio, FIN FIN S 71, F 67 F 65, S 63
27.2.1996     Borlänge FIN S 82, F 57 S 72, F 67
2.3.1997   j Tampere, FIN FIN, Baltikum F 102, S 98, B 69 F 110, S 98, B 62
21.2.1998     Malmö/A FIN, Baltikum S 116, B 81½, F 74½ S 105, B 85, F 83
21.2.1999     Tallinn, EST FIN, Baltikum F 102, S 101, B 70 S 111, B 81, F 79
             
20.2.2000   j Tampere, FIN FIN, Baltikum S 108, F 93, B 69 S 100, F 99, B 73
24.2.2001     Umeå FIN, Baltikum S 120, F 94, B 57 F 107, S 100, B 61
14.2.2004     Leipzig, GER Europacupen 8) S 29  
5.3.2006     Liévin, FRA Europacupen   8)  21
16.2.2008     Moskva, RUS Europacupen 6) S 30  * Beteckning: j = överlång odoserad rundbana

* 1972: Den manliga landskampen hade officiellt formen av tre st separata 2-landskamper. Hade man i stället tillämpat nuvarande poängsystem för 3-landskamper skulle resultatet ha blivit S 115, F 106, N 89.

* Nordiskt mästerskap: 1986 ersattes 3-landskampen med ett Nordiskt mästerskap och 1987 var det också NM-status innan man 1988 återgick till landskampsformatet.

* Globen: De två år - 1990 och 1992 - som landskampen genomfördes i Globen skedde det integrerat med den internationella galan där.

* Baltikum: Finland bjöd in Baltikum (Estland, Lettland och Litauen) att delta som en tredje part i landskamperna 1993 och 1995. Officiellt var Baltikum dock dessa år inte en landskampspartner för Sverige utan bara för Finland. Men 1997-2001 var det som framgår av tablån ovan en officiell 3-landskamp.

* Europacupen: Europaförbundet EAA försökte i början på 2000-talet skapa en inomhusmotsvarighet till Europacupen utomhus. Men samtidigt ville man hålla sig till ett galaliknande format vilket bl a gjorde att grenprogrammet - framföralllt avseenden hoppen - måste reduceras kraftigt.

Produkten blev inte speciellt attraktiv för någon part - nationsförbund, aktiva, publik, media, TV osv - och efter några tappra försök 2003-2008 är konceptet nu "vilande", förmodligen för gott. Sverige deltog två gånger med manligt lag och en gång med kvinnligt.