Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 2 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Friidrotten skall få
ungdomar att
upptäcka naturen


Foto: Naturskyddsföreningen.

 

Intervjuare: Magnus Fridell


För många känns kombinationen natur och friidrott självklar. Att ta sig ut i skogen för en joggingtur är något som de flesta har gjort någon gång. Därför är det kanske inte så konstigt att Naturskyddsföreningen, som stärker känslan för och kärleken till naturen, sedan 2014 bedriver ett projekt tillsammans med Svensk Friidrott för att få fler att uppleva naturen och upptäcka vad man kan göra i den.

Projektet heter ”Schysst sommar och vinter” och handlar om att Naturskyddsföreningen vill nå ut till en målgrupp som de haft stort avstånd till. Främst rör det sig om ungdomar i miljonprogramsförorter.

– Vi vill öka ungdomars miljöengagemang, innanförskap, självkänsla och lust att vara ute i naturen, säger Dena Gevarez, nationell projektledare för "Schysst sommar och vinter".

Projektet inleddes i liten skala redan 2009 men tack vare bidrag från Svenska Postkodlotteriet fick Naturskyddsföreningen möjlighet att driva projektet kontinuerligt 2014-2016.

– Samarbetet med Svensk Friidrott har möjliggjorts genom de resurser som Postkodlotteriet tillfört. Naturskyddsföreningen och Svensk Friidrott ska skapa en positiv förändringskraft och ge ungdomarna möjlighet att ta del av de verksamheter som båda organisationerna bedriver.

Friidrotten introducerar nya miljöer

Men var kommer egentligen friidrotten in i bilden? Enligt Dena Gevarez handlar det om att man kan hitta nya vägar för att skapa möten med ungdomarna.

– Fridrotten ger en plattform för unga att känna en gemenskap. Många ungdomar saknar en arena där de bara får vara, men i både friidrotten och Schysstprojektet är det väldigt viktigt att man får komma och vara som man själv är.

Ett av målen med projektet är att få ungdomarna att byta rum och uppleva något de inte gjort förut, helt enkelt att flytta sina inomhusaktiviteter utomhus. Friidrotten är där ett sätt att genom en naturlig aktivitet uppleva en ny spännande miljö.

– Vi har haft pass där ungdomarna varit ute i naturen och joggat. De har då fått upptäcka naturen samtidigt som de gör en fysisk aktivitet och vi slår alltså två flugor i en smäll – introducerar både idrotten och naturen.

Inspirerat av Carolina Klüft

En väldigt viktig inspirationskälla i projektet är Carolina Klüft, som också är styrelseledamot i Naturskyddsföreningen. Hennes resa till att bli världens bästa sjukamperska har inspirerat de sju kategorier som projektet bygger på:

Makt – Kreativitet – Solidaritet – Naturupplevelse – Bara vara/Harmoni - Gemenskap – Utmaning/rädsla. Utifrån dessa kategorier skapas aktiviteteter utifrån Naturskyddsföreningens och Friidrottens verksamhet.

Dena berättar om ett projekt som bedrevs i Malmö under hösten 2014 där ledaren Isabella Striner genomförde en löprunda i Rosengård som hade till syfte att få fler att ställa upp och rösta i valet.

– Det var ett sätt att ta makt över sitt eget liv och kunna vara med och påverka och förändra världen runt omkring.

– Om man tittar på kategorin gemenskap så är den direkt kopplad till friidrotten. Idrotten kan vara central i många ungas liv och det är ett sätt att skapa en ny plattform för gemenskap. Likaså har utmaning/rädsla en direkt koppling till friidrotten.

– I idrotten utmanar man hela tiden sig själv, det finns någon form av rädsla för att inte lyckas. För ungdomarna vi jobbar med handlar det här om att också utmana sig själva till att våga vistas i naturen och inte vara rädd för en miljö som man egentligen inte har en relation till, säger Dena Gevarez.

Populärt projekt

Inom idrott är hälsoaspekten viktig, så även i projektet Schysst sommar och vinter. Naturskyddsföreningen vill lyfta fram vikten av att man hela tiden tänker på vad man äter.

Att maten man stoppar i sig inte innehåller några gifter och att den kommer från schyssta producenter är en central del i deras tankegångar kring kost och hälsa. Vikten av en bra kost är också något som friidrotten bidrar med i projektet. Äter man bra och tränar bra mår man också bra.

Under året som gått har allt fler ungdomar anslutit sig till projektet. I dag bedrivs verksamhet på fyra orter runt om i landet, men redan till sommaren kommer verksamheten spridas till ytterligare tre orter.

– Många ungdomar har fått ett intresse för naturen och blivit ambassadörer. De som har testat friidrotten har verkligen fått upp ögonen för att röra på sig och träna. Vi märker att många visar stort intresse för friidrott, berättar Dena.

Friidrotten ska vara central

Dena ser att friidrotten framöver ska ha en central roll i ungdomarnas liv och bidra till att känna tillhörighet.

– Jag skulle vilja att fler unga engagerar sig, blir en del av friidrottsrörelsen och börjar aktivera sig mer.

Hon har också en uppmaning till de ungdomar som ännu inte upptäckt idrottens positiva sidor.

– Kom ut, aktivera dig och se att det inte bara handlar om fysisk verksamhet utan också att hitta vänner för livet, att utmana sig själv och skapa en plattform där du alltid är välkommen till.


Anm: Mer information om "Schysst sommar och vinter"-projektet finns på Naturskyddsföreningens hemsida!