Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 5 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Friidrott + hjärnforskning = sant
Att idrottande gör att man mår fysiskt bättre har länge varit känt. Nu står det också klart att idrottande gör hjärnan friskare, mer kreativ och motverkar demens, stroke och depression. Ja, till och med att nya hjärnceller skapas av fysisk aktivitet. I Göteborg har föreningen Brain Athletics tagit det här till sig och har sedan 2013 samlat in 215 000 kronor till hjärnforskningen.


– Det började med att jag 2012 var och lyssnade på en föreläsning på vetenskapsfestivalen. En professor som heter Georg Kuhn berättade att det stod helt klart att om man rörde på sig så minskade man risken för ett antal sjukdomar. Man hade statistik från över en miljon mönstrande svenska män, så det var rätt säker statistik, berättar Kjell Selander, projektledare i Sävedalens AIK och en av hjärnorna bakom projektet.

Då fick han en tanke, att det är precis det här som friidrotten ägnar sig åt. Många tränar långt upp i åldrarna och svenska friidrottsföreningar arrangerar motionslopp som lockar hundratusentals löpare som får ett mål att träna inför. Hur skulle det här kunna kopplas ihop med hjärnforskningen?

– Jag, Magnus Söderström från GKIK och Rolf Buiten från IF Kville gick och spånade på en idé om att starta ett lopp för att fira Göteborgs 400-årsjubileum 2021, och vi ville inte vänta fram till dess. Vi var eniga om att vi ville göra något lite speciellt, och hjärnforskningen passade precis in här. Så när vi startade Göteborgs jubileumslopp 2013 hade vi skapat kontakt med duktiga neuroforskare på Sahlgrenska, varav flera var professorer. De tog mig väl först inte riktigt på allvar, men de var välvilligt inställda kan man väl säga. Att det var en spännande kombination tyckte alla.

Del av anmälningsavgiften

Kjell Selander förde fram sin idé. Om friidrottsföreningarna arrangerar lopp så skulle 50 kronor av anmälningsavgiften gå direkt till hjärnforskningen.

– Tar ni emot pengarna, frågade jag. Och de svarade: det är klart vi gör, det är jätteroligt. Vi stöttar er på alla sätt vi kan!

Men det var inte så lätt när det väl kom till kritan. Vilka skulle få ta del av pengarna? Hur skulle man veta vem som bedriver forskning som man vill stötta?

– Men då hittade vi en fond som heter Peter Erikssons minnesfond. Den hedrar minnet av en extremt duktig forskare som tyvärr gick bort 2007. Han var den första i världen som visade att den vuxna människans hjärna kan bilda nya hjärnceller från så kallade stamceller i hippocampus, en struktur i hjärnan som är involverat i minne och inlärning. Bildandet av dessa nya hjärnceller ökar vid fysisk rörelse och en stimulerande miljö. Det var revolutionerande!

De kom överens om att 50 kronor per löpare skulle gå direkt in i fonden, och första året var det bara från det nystartade Göteborgs jubileumslopp som pengarna kom. Men det blev ändå runt 70 000 kronor som löparna bidrog med.

Projektet fick också ett namn – Brain Athletics.

En av de första checkarna som gavs till Peter Erikssons minnesfond. Foto: Kjell Selander

Började med föreläsningar

2014 kom och projektet höll en del föreläsningar där de hade med sig sina forskare, loppens sponsorer och föreningarnas egna idrottare. Ett par föreläsningar om året blev det. Några politiker var också med och många anslöt sig.

– Kort sagt var det folk som man vill lyssna på, konstaterar Kjell Selander.
Men han och de andra i projektet ville tillbaka till Vetenskapsfestivalen, för det var ändå den som de hade att tacka för att projektet kom igång. Diskussioner inleddes och Brain Athletics fick en timmes föreläsning på Vetenskapsfestivalen 2014. 2015 blev det ännu en paneldiskussion.

– Det blev ju lyckat! Det sändes också i Utbildningsradion både 2014 och 2015. Det var ganska fullsatt för att vara en lördagskväll och det var uppmärksammat, men egentligen inte inom idrottsrörelsen.

– Namnet Brain Athletics tror jag att alla friidrottare i Göteborg känner till. Det är skapat av Sävedalens AIK, IF Kville, Göteborgs Kvinnliga Idrottsklubb och våra hjärnforskare. Så småningom bildade vi också en formell förening.


Fler intressenter inblandade

Kjell Selander berättar att de efterhand också har fått till en nära dialog med brukarföreningar i Göteborg, till exempel Strokeföreningen, Föreningen Hjärnkkraft, Neuroförbundet och Parkinsonföreningen.

– Flera av deras medlemmar sitter i vår styrelse. Så vi har forskarna, idrotten och brukarföreningarna med oss. Sen måste jag också säga att politikerna har varit med oss hela tiden. Alla har vävt samman sina visioner och kopplingen mellan idrott och hjärnforskning är så väldigt tydlig. Några företag har upplåtit stora  resurser för att få till loppen.

Nu är det snart dags för Vetenskapsfestivalen i Göteborg igen och självklart är Brain Athletics ett av inslagen. Årets panelsamtal heter ”Hjärnvägen-hela resan” och för upp frågan ”-Nu vet vi det här – men vad gör man åt det?”

– Vad gör man på arbetet? Ser man friskvård som en investering eller ser man det som en kostnad, frågar sig Kjell Selander. Våra forskare säger glasklart att vi sitter ihjäl oss, att vi stressar ihjäl oss men att vi blir hjälpta av det här.

Kjell Selander (t v) tillsammans med den tidigare storlöparen Mats Erixon. Foto: Anneli Fjellman.


Fysisk aktivitet gör betygen bättre

Fokus i år har varit på skola och ungdomar. Brain Athletics har forskare med sig som genomfört  ett projekt där man konstaterat en positiv effekt på skolungdomars betyg när de fått ägna sig åt fysisk aktivitet. Kjell Selander berättar om en skola i Valdemarsvik där de har fysisk aktivitet på schemat varje dag, något som fått mycket uppmärksamhet och spridit sig som en löpeld över landet.

– De har helt enkelt gjort verkstad av det som våra forskare kommit fram till.
Numera är det inte bara Göteborgs Jubileumslopp som samlar in pengar till hjärnforskningen. Även Lindholmenstafetten och Premiärloppet ingår nu i projektet.

– Även om vi ibland har gått back på loppen så har vi valt att skänka 50 kronor per löpare, berättar Kjell Selander.

Det finns också intresse från lopp ute i landet. I fjol var Lidköpings Stadslopp med och bidrog och även Lidingöloppet har bistått med råd och inspiration via sin folkhälsosatsning Folk i Rörelse. Stödet från Göteborgs Friidrottsförbunds har varit oumbärligt för organisationen och GöteborgsVarvet har bistått med material och annan hjälp.

– För oss får vem som helst vara med och stötta det här, det är bara trevligt. Vi försöker sälja konceptet lite grann.

Men hur har löparna uppfattat det här? Bara positivt, menar Kjell Selander.

– Vi har haft en tröja där det står ”Jag tränar hjärna” som har varit uppskattad. Folk är stolta över att vara med i det här.

"Jag tränar hjärna". Foto: Kjell Selander


Alla spännande möten det roligaste

Det finns med i visionen att vidga Brain Athletics verksamhet. Om möjligt även till arenafriidrotten. Kjell berättar om att det finns tankar på att starta en veteranserie i Västsverige där Brain Athletics gärna deltar. Just nu finns ett pilotprojekt i gång i mastersklasserna på Premiärloppet och Göteborgs Jubileumslopp.

– Det handlar ju om livslångt idrottande, så vi tycker att det är klockrent!

Kjell Selander hävdar att arbetet med Brain Athletics har givit honom och alla andra som jobbar med projektet så enormt mycket tillbaka. De har träffat så många olika människor som de aldrig skulle ha träffat annars. I loppen krävs hundratals funktionärer och föreläsningar och arrangemang kräver stora förberedelser. Det har varit nya territorier att beträda för vanliga friidrottare.

– Det är allt från läkare, forskare och alla underbara människor som har ställt upp under de här åren. Många företag har varit mycket hjälpsamma. Folk är intresserade av hjärnforskning, för den är så applicerbar. Och det händer väldigt mycket inom den. Nu tittar man på vilken typ av träning som stimulerar olika delar av hjärnan. Jag tror att vi bara är i början av det här än så länge.

Han vill också lyfta fram en förklaring på forskningens enorma uppsving. Det vi länge har anat intuitivt går helt enkelt att mäta med en alltmer förfinad mätteknologi.

– Tesen om en sund själ i en sund kropp har förts i bevis av vetenskapen. Det vi har kallat psyke är en komplex samverkan mellan hjärnan, resten av kroppen, omgivning och miljö. Allt hör ihop.

– Det finns så många sätt att påverka i en positiv riktning att även idrottens träningsläror har tagit, och kommer att ta, djupa intryck av forskningen. Även om gamla sanningar ifrågasätts likaväl som bekräftas, är forskningen mycket optimistisk och hoppingivande. Hjärnans möjlighet till omställning är enorm.

”En ren investering”

Kjell Selander menar att idrotten inte ska se bidrag till forskning i allmänhet och hjärnforskning i synnerhet som en kostnad.

– Det är en ren investering, konstaterar han.

– Den kommer att ge återbäring inte bara till folkhälsan, utan även till friidrotten.

Friidrotten är och vill ju vara en kraftfull aktör just för folkhälsan, så det är en ren winwin-situation. Vi tar gärna emot hjälp och alla insatser är välkomna.Jenny Nyberg. Foto: Lena Gunnarsson 

 
Jenny Nyberg är forskare och vice ordförande i Brain Athletics. Hon menar att det viktigaste är att nå de som inte redan rör på sig.

– De som behöver det mest når vi inte riktigt än. Min dröm är att hitta en arena där vi når folk som inte tränar. Men att nå den stora massan är inte så lätt, det kräver engagemang på politisk nivå. Det skulle jag gärna vilja se, säger Jenny Nyberg till frontviewclub.se.

Hon får medhåll av Hillevi Thor som är projektledare för Svenska löpare, Svensk Friidrotts satsning på motionslöpning och långlopp. Hon berättar att Svensk Friidrott jobbar mycket för att få just människor som inte rör sig att börja träna.

– Stillasittande och inaktivitet sägs vara vår tids rökning. Det kan kopplas till sjukdomar och psykisk ohälsa. Det vill vi ändra på. Inte genom fler pekpinnar utan genom att manifestera glädjen av att röra på sig. Och att göra det tillsammans med andra, säger Hillevi Thor.

– Sverige på fötter är ett projekt där föreningar arrangerar löpargrupper som riktar sig till nybörjare som vill komma igång med sin löpning. Dessutom genomförs en manifestation i Sverige på fötters namn den 14 juni där målet är att så många som möjligt i Sverige ska röra på sig under en och samma timme, 17.00 - 18.00. Kort sagt, gör vad du vill, bara du inte sitter still!

Nu förbereds en dubbel

Lördagen 16 april arrangeras först Premiärloppet i motionsområdet Skatås i Göteborg och bara några timmar efteråt har Brain Athletics panelsamtal på Vetenskapsfestivalen. En nyhet i Premiärloppet är att mastersklasser införs, klart inspirerade av Riksidrottsförbundets ordförande Björn Erikssons mantra om ”Idrott hela livet”.
En av föredragshållarna är Göteborgs Friidrottsförbunds nyvalda ordförande, det tidigare kommunalrådet Anneli Hulthén.

Föredraget kostar inget, men ger bra utdelning lovar arrangören.


Av: Magnus Fridell