Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Finnkampslaget under lupp - igen


av A. Lennart Julin
foton: Deca Text & Bild


Fyra viktiga personer i de senaste årens svenska Finnkampslag: Diskustrion Niklas Arrhenius, Axel Härstedt och Daniel Ståhl som tre år på raken gett Sverige 16-6 i grenen och förbundskaptenen Karin Torneklint.


Finnkampen är någonting alldeles speciellt - och det inte bara därför att det är världens enda ännu verkligt levande årliga seniorlandskamp. Med sitt unika format med tre deltagare per land och individuell gren är det drygt fyrahundra poäng som skall fördelas mellan de två lagen.

Eftersom den enes vinst är den andras förlust får varje förändring i poängen dubbel effekt: Ett avstånd på 20 poäng är alltså inte så säkert som det kan verka. Och där finns säkert nyckeln till att det kan svänga så snabbt från ett år till nästa.

För att det verkligen kan svänga snabbt fick vi bekräftat så sent som i början av september i Tammerfors: 2015 i Stockholm vann svenska männen med 52 poäng, i år var marginalen nere i bara 10 pluspoäng. Och för kvinnorna vändes fjolårets 20-poängsförlust till seger med 16 poäng.

Men vad ligger bakom dessa signifikanta snabba förskjutningar i maktbalansen? Den första tanken är "omsättningen" i lagen, dvs att det helt enkelt var olika aktiva som tävlade i de två lagen 2015 resp 2016. Men kan det verkligen stämma?

Det finns ju en allmän känsla av att Finnkampslagen har en ganska stor "kärna" av etablerade aktiva som kommer tillbaka år efter år. Alltså aktiva som exempelvis Mehdi Katib som i år gjorde sin 9:e raka Finnkamp. Men är aktiva som Mehdi kanske egentligen undantag snarare än regler?

För att få svar på den frågan har sammansättningen av de tre senaste Finnkampslagen jämförts vad gäller de 18 individuella grenarna för män resp kvinnor. Självklart handlar det om ett ganska begränsat stickprov, men det borde ändå - med tanke på att resp lag alltså omfattar 54 starter vardera - kunna ge en hyggligt representativ illustration av rådande mönster.

I tablån längst ned på sidan kan den intresserade själv se hela denna sammanställning. För att grafiskt illustrera "återanvändningen" har aktiva som deltagit vid mer än ett tillfälle (i samma gren) färgmarkerats. Det är en ganska intressant bild av omsättningen i lagen som växer fram.

Bara tre trefaldiga vinnare

Ser man till det individuella är det i snitt faktiskt inte ens en per gren och lag som varit med alla tre gångerna: För Sverige 14 på manliga sidan och 12 på kvinnliga, för Finland 15 resp 13. Av dessa är det bara tre - Daniel Ståhl (diskus), David Söderberg (slägga) och Kristiina Mäkelä (tresteg) - som förmått vinna sina grenar alla de tre senaste åren.

Två segrar och en andraplats har noterats av Lovisa Lindh (800m), Khaddi Sagnia (längd), Fanny Roos (kula) och Tracey Andersson (slägga). Noterbart är också att alla dessa fyra tog sina andraplatser bakom en annan svenska.

Men för analysen av lagtävlingen är förstås totalsiffrorna det avgörande. I nedanstående tabell har gren-för-gren antalet "återanvända" aktiva redovisats för övergången från 2014 till 2015, för 2015 till 2016 och för 2014 direkt till 2016. Första kolumnen för varje övergång anger totalen för grenen (där max alltså är 6) medan de två följande kolumnerna är nationsvisa (dvs max är 3).


Gren '14-'15       '15-'16       '14-'16    
  Total S F   Total S F   Total S F
MÄN                      
100m 4 2 2   4 2 2   4 2 2
200m 2 1 1   3 2 1   2 1 1
400m 2 1 1   1 1 0   2 1 1
800m 4 1 3   3 1 2   3 1 2
1500m 2 1 1   2 1 1   2 2 0
5000m 1 1 0   1 0 1   2 1 1
10000m 3 1 2   2 1 1   0 0 0
3000mH 2 1 1   1 1 0   0 0 0
110mH 3 1 2   4 2 2   4 2 2
400mH 2 1 1   4 2 2   3 1 2
Höjd 3 1 2   2 1 1   2 1 1
Stav 1 0 1   3 0 3   1 0 1
Längd 3 1 2   3 2 1   1 0 1
Tresteg 3 2 1   5 2 3   2 1 1
Kula 4 2 2   5 2 3   4 2 2
Diskus 4 3 1   4 3 1   4 3 1
Slägga 3 1 2   4 2 2   3 1 2
Spjut 4 2 2   4 3 1   3 2 1
                       
Totalt 50 23 27   55 28 27   42 21 21
% 46.3 42.6 50.0   50.9 51.9 50.0   38.9 38.9 38.9


Vad säger tabellen?

* Inte någon gång har det inträffat att samma sextett mötts två år i rad. Högsta "återanvändningen" var i tresteg och kula från 2015 till 2016 där fem av sex var med båda åren.

* Men det har å andra sidan heller aldrig inträffat att alla sex blivit utbytta från ett år till till nästa.

* Och det är bara i två grenar - 10000m och 3000m hinder - som inte någon från 2014 också var med 2016.

* Jämför man specifikt Sverige mellan 2014 och 2016 är det ytterligare två grenar (stav och längd) där vi saknar gemensamma namn.

* Mest anmärkningsvärda grenar ur svensk synvinkel är diskus och stav: Diskus för att vi har haft exakt samma trio alla gångerna, stav för att vi haft en helt ny trio alla tre gångerna, 

* Förutom stav är det bara på 5000m från 2015 till 2016 som vi inte haft med minst en från året före.

* Ser man till grengrupperna överraskar det väl ingen att kast är mest stabilt med i snitt 3½ av 2014-sextetterna med även 2016.

* Däremot är det nog ganska otippat av fyra av sex 100m-löpare - två från vardera landet - faktiskt varit med alla tre gångerna!

Sverige har haft vinnaren av manliga 10000m alla de tre senaste åren men det har faktiskt ändå varit olika vinnare varje gång: Mustafa Mohamed 2014, Mikael Ekvall (bilden) 2015 och David Nilsson (2016). Mikaels lagkamrater 2015 Lars Södergård och Andreas Åhwall har däremot båda varit med två gånger.

Men finns det skillnader mellan män och kvinnor? Så här ser motsvarande tabell ut för de kvinnliga Finnkamperna:

Gren '14-'15       '15-'16       '14-'16    
  Total S F   Total S F   Total S F
KVINNOR                      
100m 3 1 2   1 1 0   0 0 0
200m 2 0 2   1 1 0   1 0 1
400m 3 2 1   2 1 1   0 0 0
800m 4 2 2   3 2 1   2 2 0
1500m 2 0 2   3 1 2   3 1 2
5000m 4 2 2   0 0 0   0 0 0
10000m 1 1 0   0 0 0   2 0 2
3000mH 2 1 1   2 1 1   3 1 2
100mH 2 1 1   1 0 1   1 0 1
400mH 4 2 2   2 1 1   2 0 2
Höjd 2 1 1   2 2 0   3 2 1
Stav 4 2 2   4 2 2   3 1 2
Längd 1 1 0   3 2 1   3 2 1
Tresteg 4 2 2   4 2 2   2 1 1
Kula 3 2 1   4 3 1   4 2 2
Diskus 5 2 3   4 2 2   3 1 2
Slägga 5 3 2   4 2 2   3 2 1
Spjut 3 1 2   4 2 2   3 2 1
                       
Totalt 54 26 28   44 25 19   38 17 21
% 50.0 48.1 51.9   40.7 46.3 35.2   35.2 31.5 38.9


Vad säger tabellen?

* Inte heller på kvinnliga sidan har alla sex i en gren kört två år på raken. Toppnoteringen var fem av sex som noterades i diskus och slägga från 2014 till 2015.

* Dock finns det två fall - 5000m och 10000m mellan 2015 och 2016 - där hela fälten blev utbytta.

* Men å andra sidan var det bara tre grenar - 100m, 400m och 5000m - som helt saknade 2014-deltagare två år senare.

* För svenskt vidkommande har vi två exempel där hela trion ett år kom tillbaka året efter. Det gäller slägga från 2014 till 2015 och kula från 2015 till 2016.

* I hela sju grenar hade vi inte någon svenska från 2014 med även 2016, så det känns som omsättningstakten är något högre än i manliga laget.

Varken Frida Åkerström eller Fanny Roos har förlorat mot någon finska i kula de tre senaste åren. Frida har en seger och två andraplatser, Fanny två segrar och en andraplats.


"Hälften nytt varje år"

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte finns någon synbar systematisk skillnad mellan länderna, mellan könen eller mellan åren. Det verkar som om litet drygt hälften är utbytta sedan föregående år och det är runt två tredjedelar nytt om man går två år bakåt i tiden.

Mot bakgrunden av den "hälften nytt"-normen är det egentligen inte alls svårt att föreställa sig att det kan svänga snabbt i landskampspoängen från år till år. Men är det så att svängningarna i styrkeförhållandet i en viss gren är kopplade till "personalomsättningen" i den grenen?

I nedanstående tabell redovisas förändringen i den svenska grenpoängen (rött = förbättring, blått = försämring) från 2014 till 2015 och från 2015 till 2016 plus totala antalet aktiva som representerat Sverige under dessa tre upplagor av Finnkampen.

Observera att tabellen alltså visar förändringarna i grenen, inte själva poängen. När det står 0 för 1500m och diskus båda åren betyder det inte att grenen slutade oavgjort. Tvärtom gick Sverige 10 poäng plus genom att man tog trippelsegrar alla tre gångerna i båda dessa grenar! 

För tredje året i rad blev det svensk trippel på manliga 1500m, men Jonas Leanderson, Kalle Berglund och Johan Rogestedt som individer har faktiskt bara bidragit vardera två gånger.
 


Omsättningen som gör svängningarna?


  '14-'15 '15-'16 Antal
       
MÄN      
100m +1 -7 5
200m -3 -1 6
400m +1 -2 6
800m -2 +3 6
1500m 0 0 5
5000m +4 0 7
10000m -1 0 7
3000mH +5 +3 6
110mH +1 -3 5
400mH +6 -7 6
Höjd +2 0 7
Stav -6 -2 9
Längd +5 -7 6
Tresteg +3 0 5
Kula -4 +1 6
Diskus 0 0 3
Slägga 0 0 6
Spjut 0 +7 4
       
Totalt +: 9, 0: 4, -: 5 +: 4, 0: 7, -: 7 105

Storsegern 2015 - +52 p mot +23 p 2014 - skapades av att Sverige gick bättre än året före i hälften av den arton grenarna och gick lika i fyra grenar. Men 2016 slog alltså pendeln tillbaka när 7 av 18 grenar gick sämre än året före.

Grenar där det svängde extra kraftigt var 400mH - där Sverige gick 6 p bättre 2015 för att sedan tappa 7 p 2016 - och längd - först +5 p då och sedan -7 p nu! Och det alltså i ett par riktiga "medelgrenar" vad gäller antalet aktiva som figurerat under de tre åren (båda 6 vilket sammanfaller med medianen).

Omvänt kan det vara intressant att titta på ett par grenar som svängt snabbt från 2015 till 2016: 100m och spjut.

Finlands Samuli Samuelsson och Sveriges Tom Kling-Baptiste har mötts på både 100m och 200m de två senaste åren och dessutom på 100m 2014. Klart övertag för Tom de två första åren men 2016 var det fördel Samuli som tog hem båda distanserna!

* På 100m vann Sverige med 15-7 förra året medan Finland i år slog till med 14-8 och då var samtidigt fyra av sex löpare desamma i de två loppen.

* I spjut kom Finland till årets landskamp som regerande trippelsegrare (16-6) men Sverige som ställde upp med samma trio som 2015 vände till 13-9 i egen fördel.


  '14-'15 '15-'16 Antal
       
KVINNOR      
100m 0 0 7
200m -4 -3 8
400m 0 -2 6
800m -4 +3 5
1500m -2 +4 7
5000m 0 +2 7
10000m -1 +4 7
3000mH +6 -2 6
100mH 0 +4 8
400mH 0 -3 6
Höjd +7½ -2 5
Stav -3 +5½ 5
Längd -1 +2 5
Tresteg -1 +2 5
Kula 0 0 4
Diskus -2 0 5
Slägga -2 +2 4
Spjut -4 +4 5
       
Totalt +: 2, 0: 6, -: 10 +: 10, 0: 3, -: 5 105

I den kvinnliga matchen är det övergripande mönstret det spegelvända, dvs 2015 många minusgrenar (10 st) och 2016 lika många plusgrenar.

Men det är ändå lika omöjligt som för männen att koppla svängningarna mellan åren till omsättningen i de svenska laguppställningarna. Typiskt är att på 100m som haft en av de högsta omsättningarna (7 olika aktiva) har det blivit 12-10 till Sverige varje år!

Susanna Kallur och Nooralotta Neziri möttes i år på 100m både utan och med häckar med seger för Kallur - som gjorde sin första Finnkamp sedan 2007! - i båda loppen.

Så slutsatsen är att förklaringen till att det kan svänga så snabbt i landskampstotalen från ett år till ett annat i alla fall inte står att finna i personförändringarna kvantitativt i laguppställningarna. Det måste i stället röra sig om dels individuell dagsform, dels tillgång på nyckelpersoner.

Det senare handlar om hur nära "dream team" man kommit i grenar där bortfall av ett enskilt toppnamn kan förändra scenariot helt p g a skillnaden i kapacitet mellan gren-1:an och gren-4:an.

Den andra kunskapen den här studien givit är att både vi och Finland faktiskt varje gång byter ut ca halva landskampslagen från ett år till nästa och två tredjedelar i 2-årsperspektivet. Så för att Sverige skall kunna försvara det nuvarande övertaget gäller det alltså att vi varje år förmår uppdatera vårt 108-personerslag utan att tappa i slagkraft!

Kvinnlig längd har varit en svensk plusgren varje år ända sedan 2008 men Malin Marmbrandt, Khaddi Sagnia och Erica Jarder kunde i år dessutom jubla över den första trippeln sedan 2011.


Finnkampslagen 2014 - 2015 - 2016


MÄN


  2014 2015 2016 Poäng '14 Poäng '15 Poäng '16
             
  100m          
1 T Kling Baptiste S Bah S Samuelsson 14-8 15-7 8-14
2 O Rose T Kling Baptiste A Hamilton      
3 E Rantala S Samuelsson O Ahlfors      
4 V Myllymäki O Rose V Myllymäki      
5 N de Oliveira H Hämäläinen T Kling-Baptiste      
6 S Samuelsson V Myllymäki O Rose      
             
  200m          
1 N de Oliveira T Kling-Baptiste S Samuelsson 16-6 13-9 12-10
2 J Wissman J Wissman T Kling-Baptiste      
3 J Groth S Samuelsson J Wissman      
4 S Samuelsson R Saarinen F Svensson      
5 E Rantala J Koskela V Aarnivala      
6 J Åstrand A Brorsson V Myllymäki      
             
  400m          
1 J Wissman J Groth E Martinsson 15-7 16-6 14-8
2 A Bergrahm A Bergrahm O Mörö      
3 O Mörö F Francois D Forsman      
4 D Forsman J Koskela F Francois      
5 J Koskela J Vainio-Kalla M Teijula      
6 A Kokkonen G Klingstedt P Monni      
             
  800m          
1 J Rogestedt A Almgren J Rogestedt 15-7 13-9 16-6
2 A Almgren K Mohammadi A Kramer      
3 V Lampinen V Lampinen K Berglund      
4 R Gunnarsson P Jantunen V Lampinen      
5 T Salonen T Salonen T Salonen      
6 P Jantunen K Berglund J Laakso      
             
  1500m          
1 J Rogestedt K Berglund J Rogestedt 16-6 16-6 16-6
2 J Leanderson S Ek K Berglund      
3 J Walldén J Walldén J Leanderson      
4 R Marttinen A Lindahl M Bertolotti      
5 O Kekki I Piipponen T Salonen      
6 I Piipponen P Jantunen P Jantunen      
             
  5000m          
1 S Ek O Walleräng J Leanderson 11-10 15-7 15-7
2 O Kekki D Lundgren S Ek      
3 F Uhrbom I Piipponen I Piipponen      
4 J Nieminen R Lindgren S Hassan      
5 T Jokinen A Vattulainen O Kekki      
6 D Lundgren (dq) A Lindahl M Siikaluoma      
             
  10000m          
1 M Mohamed M Ekvall D Nilsson 13-9 12-10 12-10
2 A Vattulainen J Järvenpää J Järvenpää      
3 L Södergård A Vattulainen O Kekki      
4 H Manninen L Södergård A Åhwall      
5 J Larsson A Åhwall A Danielson      
6 A Lindahl H Manninen A Nummela      
             
  3000mH          
1 J Keskisalo D Lundgren E Engholm 8-14 13-9 16-6
2 J Ukonmaanaho T Raitinen E Blomberg      
3 D Lundgren E Blomberg V Johansson      
4 N Solomon J Finnholm T Lehto      
5 A Nummela V Johansson H Granberg      
6 E Senorski A Nummela O Loukkalahti      
             
  110mH          
1 F Ekholm E Lakka E Lakka 10-12 11-11 8-14
2 A Hirvonen A Brorsson A Hirvonen      
3 E Lakka A Levin M Tay      
4 J-V Heinä A Hirvonen A Brorsson      
5 M Tay P Nossmy V Kalliokulju      
6 A Brorsson V Rajala A Levin      
             
  400mH          
1 O Mörö J Groth O Mörö 7-15 13-9 6-16
2 E Viitala J Vainio-Kalla J Vainio-Kalla      
3 P Olson J Carbe P Monni      
4 P Monni P Monni J Carbe      
5 J Carbe I Andersson I Andersson      
6 O Åstrand J Launto A Lundskog      
             
  Höjd          
1 O Torro J Viita J Viita 10-12 12-10 12-10
2 E Svensson F Löfgren P Frifelt Lundqvist      
3 J Viita M Katib A Carlsson      
4 M Katib F Delryd M Katib      
5 J Thorvaldsson M Kaattari V Välimäki      
6 R Östman R Östman M Rastas      
             
  Stav          
1 M Svärd Jacobsson E Salomäki T Wecksten 15-7 9-13 7-15
2 O Janson M Westö M Westö &      
3 J Kivioja A Duplantis F Gyllensten &      
4 S Assarsson C Sténson E Salomäki      
5 T Wecksten D Kappelin M Nilsson      
6 T Hyytiä T Wecksten Y Tregaro      
             
  Längd          
1 A Otterling A Otterling K Bäck 11-11 16-6 9-13
2 A Halmela M Tornéus M Tornéus      
3 H Väyrynen J Taléus R Ollikainen      
4 T Nilsson Montler H Väyrynen A Carlsson      
5 K Pulli E Haapala K Pulli      
6 A Wittlock K Pulli J Taléus      
             
  Tresteg          
1 A Tammentie S Lipsanen S Lipsanen 6-16 9-13 9-13
2 K Pulli T Kaukolahti T Kaukolahti      
3 T Kaukolahti M Ström M Tornéus      
4 M Ström E Ehrlin E Ehrlin      
5 D Lennartsson D Lennartsson M Ström      
6 S Karlén V Mylläri V Mylläri      
             
  Kula          
1 L Arrhenius N Arrhenius A Kangas 14-8 10-12 11-11
2 N Arrhenius A Kangas N Arrhenius      
3 A Kangas T Söderlund D Ståhl      
4 T Söderlund T Kööpikkä T Kööpikkä      
5 D Ståhl D Ståhl W Petersson      
6 M Lönnblad A Koskinen T Söderlund      
             
  Diskus          
1 D Ståhl D Ståhl D Ståhl 16-6 16-6 16-6
2 N Arrhenius A Härstedt A Härstedt      
3 A Härstedt N Arrhenius N Arrhenius      
4 P Niskala P Niskala F Kruger      
5 J Mattila V Kivioja P Niskala      
6 J Waldén S Aartolahti O Perälampi      
             
  Slägga          
1 D Söderberg D Söderberg D Söderberg 6-16 6-16 6-16
2 T Seppänen T Seppänen T Seppänen      
3 A Laitinen J Koivu A Jaakkola      
4 A Eriksson O Vestlund O Vestlund      
5 A Larsson S Kvist E Håkansson      
6 O Vestlund M Lindberg M Lindberg      
             
  Spjut          
1 A Ruuskanen T Pitkämäki K Amb 6-16 6-16 13-9
2 T Pitkämäki A Mannio A Ruuskanen      
3 A Mannio T Wirkkala J Smalios      
4 K Amb K Amb T Wirkkala      
5 J Smalios G Wallin G Wallin      
6 J Carlqvist J Smalios S Lehtola      


KVINNOR


  2014 2015 2016 Poäng 14 Poäng 15 Poäng 16
             
  100m          
1 H-M Latvala H-M Latvala S Kallur 12-10 12-10 12-10
2 D Busk E Östlund A Kortetmaa      
3 I Eurenius D Busk N Neziri      
4 H Adriansson F Persson K Sagnia      
5 J Showlah M Thuresson E Östlund      
6 M Räsänen J Showlah A Pulkkinen      
             
  200m          
1 I Ekelund H-M Latvala A Kortetmaa 13-9 9-13 6-16
2 H-M Latvala M Thuresson A Pulkkinen      
3 D Busk F Persson J Berghem      
4 M Thuresson M Hellqvist I Eurenius      
5 P Nilsson G Bamane M Ström      
6 A Kortetmaa A Julin G Bamane      
             
  400m          
1 K Mustola H Uusimäki H Uusimäki 12-10 12-10 10-12
2 E Moraiti E Malmberg M Hellqvist      
3 J Magnusson L Duffy L Duffy      
4 E Malmberg J Magnusson J Berghem      
5 S Aaltonen E Määttänen J Nygård      
6 E Määttänen J Julin P Tornemark      
             
  800m          
1 A Silvander L Lindh L Lindh 16-6 12-10 15-7
2 L Lindh K Storbacka H Hermansson      
3 C Schönbeck A Silvander Z Eriksson      
4 S Kuivisto Z Eriksson A Silvander      
5 K Storbacka S Kuivisto V Paunonen      
6 A Paunonen Y Ngarambe S Seppä      
             
  1500m          
1 M Bahta A Aregawi L Lindh 14-8 12-10 16-6
2 S Eriksson K Storbacka A Silvander      
3 L Nilsson-90 H Eriksson S Öberg      
4 L Lindh C Schönbeck S Seppä      
5 S Kuivisto A Silvander S Kuivisto      
6 K Storbacka S Kuivisto K Storbacka      
             
  5000m          
1 C Fougberg C Fougberg M Bahta 13-9 13-9 15-7
2 O Kettunen K Bodinson M Larsson-94      
3 K Bodinson J Peiponen H Eriksson      
4 C Richardsson C Richardsson C Norrbom      
5 E Borglund M Lamminen A Kivenmäki      
6 J Peiponen S Holmgren J Mäkelä      
             
  10000m          
1 M Lamminen J Peiponen M Bahta 9-13 8-14 12-10
2 J Mäkelä L Markovaara C Richardsson      
3 L Nilsson-86 C Norrbom L Manninen      
4 M Larsson-81 T Olin M Liljestedt      
5 M Liljestedt M Rantanen L Wiker      
6 N Chydenius L Nilsson-86 J Mäkelä      
             
  3000mH          
1 S Eriksson K Bodinson C Fougberg 8-14 14-8 12-10
2 K Bodinson C Fougberg S Eriksson      
3 O Kettunen C Richardsson C Richardsson      
4 C Richardsson A Vainio R Fjellner      
5 M Larsson-94 C Johnson F Kristiansson      
6 R Fjellner S Nikander M Tuominen      
             
  100mH          
1 N Neziri M Bogdanoff S Kallur 6-16 6-16 10-12
2 M Bogdanoff V Avikainen N Neziri      
3 I Aidanpää R Hurske R Hurske      
4 M Eriksson-93 M Skogström L Harala      
5 M Rogemyr M Eriksson-91 A Hansson      
6 A Janic A Janic E Westerlund      
             
  400mH          
1 E Malmberg E Malmberg H Uusimäki 10-12 10-12 7-15
2 A Laitinen V Paunonen V Lehikoinen      
3 H Uusimäki A Laitinen S Johnsson      
4 E Määttänen H Uusimäki E Määttänen      
5 L Morgan S Bley H Palmqvist      
6 S Bley H Palmqvist J Holmén Svensson      
             
  Höjd          
1 L Rautanen S Skoog S Skoog 8-14 15½-6½ 13½-8½
2 L Sandblom E Jungmark L Sandblom &      
3 E Green L Rautanen & E Green      
4 M Nordström E Kinsey I Äyräväinen      
5 E Smolander S Lällä E Jungmark      
6 S Skoog V Voutilainen E Pajunen      
             
  Stav          
1 M Nikkanen M Nikkanen A Bengtsson 10-12 7-14 12½-9½
2 M Meijer A Siitonen W Murto      
3 E Werner M Meijer M Meijer &      
4 E Hjerpe L Gunnarsson M Nikkanen      
5 A Siitonen E Lampela L Gunnarsson      
6 S Cannmo E Werner (X) A Siitonen      
             
  Längd          
1 E Jarder K Sagnia K Sagnia 15-7 14-8 16-6
2 K Sagnia S Nygård E Jarder      
3 E Mäkinen M Marmbrandt M Marmbrandt      
4 M Olsson S Törnros A-M Lehtiö      
5 J Sieviläinen M Bogdanoff K Vuorvirta      
6 H Wiss A-M Lehtiö H Wiss      
             
  Tresteg          
1 K Mäkelä K Mäkelä K Mäkelä 7-15 6-16 8-14
2 E Torro S Nygård M Marmbrandt      
3 J Sabir E Lindgren S Nygård      
4 E Lindgren M Marmbrandt K Kytölä      
5 M Nilsson-91 M Nilsson-91 J Sabir      
6 A Ström J Sabir F Ernestam      
             
  Kula          
1 F Åkerström F Roos F Roos 13-9 13-9 13-9
2 F Roos F Åkerström F Åkerström      
3 H Järvinen J Pulkkinen K Hirvonen      
4 K Hirvonen S Helin S Helin      
5 S Helin S Kämäräinen K Kymäläinen      
6 J Samuelsson M Nilsson-95 M Nilsson-95      
             
  Diskus          
1 S Kämäräinen S Kämäräinen S Sipponen 10-12 8-14 8-14
2 H Schmidt S Larsson S Larsson      
3 S Larsson T Komulainen T Komulainen      
4 K Hirvonen K Hirvonen K Hirvonen      
5 T Komulainen H Schmidt A Karlsson      
6 A Wikström F Roos F Roos      
             
  Slägga          
1 T Andersson T Andersson M Petersson 13-9 11-11 13-9
2 M Korpela I Linna T Andersson      
3 I Storm M Korpela I Linna      
4 J Penttilä E Larsson M Korpela      
5 E Larsson J Penttilä J Salmela      
6 J Miettinen I Storm I Storm      
             
  Spjut          
1 S Flink H Nokelainen A Wessman 10-12 6-16 10-12
2 J Jaakola S Utriainen H Nokelainen      
3 O Suurmonen O Suurmonen J Kangas      
4 H Nokelainen E Höglund O Suurmonen      
5 M Elfgaard A Wessman S Flink      
6 E Höglund M Andersson E Höglund      


"Hemligheten" bakom de senaste årens stora svenska poängövertag på medeldistans i båda matcherna är den utvecklade toppbredden. En perfekt illustration till detta erbjuds av kvinnliga 1500m i Tammerfors där det blev en suverän svensk trippel genom våra nr 5 (Lovisa Lindh, t v), 6 (Sofia Öberg, halvskymd) resp 7 (Anna Silvander, leder) på årsbästa!