Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 4 oktober 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


En rekordstöt som
inte kunde ha varit längre!av A. Lennart Julin
Att USA:s Ryan Crouser varit kapabel att sätta världsrekord i kula har varit uppenbart ända sedan OS-guldet i Rio 2016 och de senaste åren har Crouser dunkat ut 22m-stötar i en takt som ingen annan i kulhistorien varit ens i närheten av.

Något världsrekord hade det dock ändå inte blivit förrän nu i lördags då Crouser vid "American Track League"-galan i Fayetteville (Arkansas) redan i första stöten med 16 cm överträffade Randy Barnes 32 år gamla inomhusrekord 22.66.

Omständigheterna kring Crousers nya rekord var dock minst sagt märkliga trots att tävlingen hade näst högsta internationella status: World Athletics Indoor Tour Silver"! Bl a hade p g a arrangörsschabbel rekordet paradoxalt nog inte kunnat godkännas om stöten varit ännu längre!!!


Titta till att börja med på det här videoklippet från rekordstöten!

Ur den videovinkeln är det nog ingenting man spontant reagerar på som konstigt - snarare att man noterar som extra positivt att nedslagsdomarna var föredömligt alerta. Men börjar man kolla närmare och ur andra vinklar blir bilden klart "anmärkningsvärd".Den här stillbilden visar mätprocessen och man ser där dels två linjer (en vit och en gul) i sektorn, dels domaren som står precis vid kanten av den svarta nedslagsmattan och håller pinnen med prismat för den elektroniska mätutrustningen. 

Linjerna eller mätningen fel?

Ute vid kanten vid den första (vita) sektorslinjen står en röd kon med siffrorna "70" och den anger alltså 70 fot, som i metersystemet motsvarar 21.33. Den gula linjen är gällande världsrekordlinjen, dvs den ligger vid 22.66.

Dvs om Crousers stöt mätte 22.82 borde markören stå med prismat 16 cm efter gula linjen men i själva verket står han mycket längre bort - uppskattningsvis runt metern bortanför världsrekordlinjen!

Det skulle ju förstås kunna förklaras av att själva mätningen redan är avslutad och att markören flyttat sig. Men så är det inte: Den här bilden visar hur markörerna tar nedslaget precis där vid kanten av den svarta mattan.
Så mätmarkören står på rätt ställe och lägger vi då in alla måtten i bilden blir det så här:Världsrekord med ca metern, eller ...?

Här behövs ingen falkblick för att se att något är allvarligt fel. Avståndet mellan vita och gula linjen (133 cm) ser hyggligt rimligt ut men avståndet mellan gula linjen och nedslaget är mycket större än 16 cm. Det handlar snarare om dryga metern.

Dvs Crousers stöt skulle utifrån linjerna inte bara inneburit inomhusrekord utan också en kross av Barnes totalrekord 23.12 (från 1990) med sisådär halvmetern.

Inte undra på att expertkommentatorn Sandi Morris i TV-sändningen var så överväldigad att hon hade svårt att finna ord. Hon uppfattade ju omedelbart situationen där kulan landade metern bortom den gula linjen som att hon just upplevt ett av friidrottens stora historiska ögonblick.

Situationen förvirrade också uppenbart domarna på plats där det blev en ganska stor diskussionsgrupp runt nedslagsplatsen:
Linjerna felplacerade

För man kunde ju inte få ihop det uppmätta resultatet med hur nedslaget låg i förhållande till linjerna. Så resultatet dröjde och dröjde och dröjde. Det tog uppåt fyra minuter innan siffrorna 22.82 utannonserades och det var då - trots att det handlade om världsrekord - mycket av en antiklimax.

För alla som sett stöten hade ju förväntat sig att något nästan "Beamon-skt" - typ 23.50 eller mer - skulle dyka om resultattavlan.

Lösningen på paradoxen var förstås att linjerna i sektorn var felplacerade med omkring en meter. En möjlig förklaring till att det blivit så skulle kunna vara att man vid inmätningen av linjerna före tävlingen utgått från ringens centrum (som man ju skall mäta "igenom") och missat att halva ringdiametern sedan skall dras av.
En ringradie fel?

Om ringen är 2.135 m i diameter innebär det knappt 107 cm. Skulle man applicera den hypotesen skulle det i stället bli följande mått i bilden:Dessa nya siffror passar hyggligt väl ihop med verkligheten: Att det är 1.33 m mellan linjerna och sedan 1.23 m från gula linjen till mätpunkten vid mattkanten. 

Det kan förstås finnas andra förklaringar till de felplacerade linjerna - t ex att någon bara råkat göra en beräkningsmiss - men tveklöst låg linjerna ca en meter "för tidigt". Det var den oundvikliga slutsatsen när man fick fram mätresultatet för rekordstöten.

Men det var ändå ingen allvarlig skada skedd rent idrottsligt eftersom själva den officiella mätningen av rekordstöten var regelriktig och helt oberoende av linjerna. Däremot hade de felaktiga linjerna lurat alla berörda - aktiva, domare, övriga i hallen, TV-tittarna och inte minst TV-kommentatorerna - till att tro att stöten hade varit mycket längre.


Många måste ha förvirrats

Och den amerikanske TV-kommentatorn förstod aldrig detta utan fortsätte under resten av tävlingen att snacka om "långt över gamla världsrekordet" för alla Crousers resterande stötar som landade bortom den gula linjen! I verkligheten var det bara en - 22.70 i tredje - som var längre än Barnes gamla rekord.

Man kan också i efterhand fundera över hur kulstötarna själva reagerade när de började värma upp och kulorna i provstötarna tycktes landa en meter längre bort än normalt. Trodde alla att de plötsligt var i sitt livs superform?

Men som sagt: Rent idrottsligt blev inget fel eftersom tävlingsstötarnas längd mättes korrekt och Ryan Crouser fick sitt rättmätiga världsrekord. Men de felaktiga linjerna kunde faktiskt ha skapat ett pinsamt totalfiasko för arrangören om Crouser stött bara några centimeter längre! Så här var det nämligen:


Provisorisk kulanläggning

Kultävlingen kördes på innerplan från en portabel ring som lagts in på innerplan. Genom att ringen låg "ovanpå" golvet måste man också höja nedslagsytan i kastsektorn för att uppfylla regelkravet om att "Kastfälts medlutning (räknat från ytterrings överkant) i kastriktningen får ej överstiga 1:1000 någonstans inom kastsektor."

Tittar man på ringen så ser man på den här bilden att den ligger ca 5 cm ovanför det ordinarie golvet (förstoring av kanten inlagd uppe till vänster):
Det innebär att nedslagsytan också behövde vara ca 5 cm ovanför golvet och det kravet kan man av den här närbilden på kanten se att den svarta nedslagsmattan uppfyllde:Ja, man kan t o m se en liten extra bubbla på mattkanten längst till vänster!

Otillåtet medlut

Nu landade som bekant rekordstöten precis på mattkanten och var därmed giltig. Men hade stöten varit några centimeter längre hade kulan landat bortanför mattan på det fasta golvet och då hade landningsplatsen varit för låg.

Ty toleransen 1:1000 innebär att för en stöt på 22.82 får landningsplatsen inte ligga lägre än 2.282 cm under ringkanten - och här skulle det ha handlat om ungefär det dubbla!

Arrangörerna insåg problemet och inför fortsättningen av tävlingen byggde man på med ytterligare mattbitar så att det såg ut så här:

Men samtidigt fanns som synes förlängningen av nedslagsytan bara i mitten av sektorn. Så ifall Crouser fått till en riktig superstöt fast längre ut åt vänster eller höger i sektorn hade rekordet ändå inte varit giltigt. Så arrangörerna klarade sig undan med blotta förskräckelsen.

Det är i och för sig tillåtet inomhus med "stympad sektor" men den måste ändå vara minst 9 m breda och så bred var som synes inte utbyggnaden i mitten av de svarta mattorna. Dessutom ligger sektorsgränserna kvar oförändrade.

Om man på förhand kände till kapaciteten hos Fayettevillebon Crouser - t ex uteperset 22.91 - hur kom det sig att landningsytan från början inte sträckte sig längre än att en 22.82-stöt blev en "kantboll"?

Jo, därför att man byggde upp landningsytan utifrån samma felaktiga beräkningar som sektorslinjerna. Nu adderade man en dryg meter bortom vad man trodde var 22.66-linjen och det fanns god anledning att tycka att det var en betryggande säkerhetsmarginal.


Ny rekordchans på söndag (31 januari)

På söndag är det dags igen för en ny "American track League"-gala i Fayetteville med Crouser i kula. Kan man gissa att sektorn då är sådan att den kommer att tillåta stötar upp mot 24 meter?PS. Men om stöten i söndags verkligen hade landat på golvet en bit bortanför mattkanten var den bevisligen längre än världsrekordet. Då hade det varit grymt orättvist om han inte skulle ha fått rekordet godkänt.

Det exakta resultatet är visserligen inte möjligt att fastställa men vi vet ju att han bevisligen stött förbi mattkanten. Så varför inte ge honom rekordet med avståndet till mattkanten som resultat?

Motaliskt kan man tycka att det hade varit en "minst dålig" lösning, men det finns naturligtvis inget stöd i regelboken för ett sådant synnerligen speciellt nödlösningsförfarande. Det ankommer helt enkelt på arrangören att i förväg se till att anläggningen är schysst i alla avseenden och det ingår att den giltiga kastsektorn är tillräckligt lång.