Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


friidrott.se:s födelseattest i tidningen Friidrott nr 4/1998 sid 33.

Historien om friidrott.se

av A. Lennart JulinDet var en gång ....
 
Ja, det känns idag nästan lika overkligt som en saga att friidrott.se som nav i kommunikationen om och kring svensk friidrott inte funnits ”alltid”. Och ändå ligger den situationen inte mer än 23 år bakåt i tiden eftersom Svensk Friidrotts hemsida slog upp sina elektroniska portar i början av maj 1998.

 
Och det var i en tid när begrepp som bredband, fiber, wi-fi och smarta telefoner fortfarande i bästa fall fanns som framtidsvisioner hos elektronikspecialister. Visst hade begreppet internet börjat användas mer allmänt men fortfarande var superlångsamma telefonmodem ”vanligt folks” kanal till den information som fanns där.
 

Så kom första sidan till

För Svensk Friidrott började den nya tiden 1998 när kansliet flyttade till nya lokaler i Solna där det fanns indraget fasta ledningar för den nya sortens elektroniska kommunikation som bl a innebar att man kunde börja använda något som kallades e-post. Vid flytten fanns även planer på en slags hemsida och adressen friidrott.se hade faktiskt reserverats redan tidigare.

Lars Andersson som på den tiden jobbade på kansliet med info och kommunikation tog ansvaret för att skapa Svenska Friidrottsförbundets första hemsida. Tillsammans med en kompis som hade viss erfarenhet snickrade Lasse med hjälp av programmet ”Frontpage” ihop en enkel första version.
 
Att påstå att lanseringen i början på maj sedan skedde med ”buller och bång” vore att fara med osanning. För där rådde en ren Moment 22-situation: Hur skulle man kunna nå ut med budskapet om att man fanns på Internet närmerparten av alla potentiellt intresserade inte själva börjat använda nätet?
 

En smygande start

Lösningen på det dilemmat var att man fick börja med att berätta om tillkonsten i den dåvarande förbundstidningen Friidrott. Men inte ens där var hemsidan en toppnyhet eller ett ämne för tidningens ledare. För allra första informationen om tillkomsten hittade man på sidan 33 i tidningens nr 4/1998 under avdelningen ”Förbundsextra”! Längst ned till höger där låg en liten åttondelssidesruta rubricerad ”Hemsidan” som innehöll följande programförklaring:

”Äntligen är vi ute på nätet, det vill säga vi har fått en egen hemsida.
Svenska Friidrottsförbundets 'sajt' är ingalunda komplett utan kommer att utvecklas successivt. Redan nu kan du dock hitta alla de adresser du behöver, årets tävlingsprogram, intressanta friidrottslänkar, fakta om våra bästa aktiva, de gällande rekorden och naturligtvis de senaste nyheterna och resultaten.”
 
Starten av hemsidan var så diskret och smygande att det exakta datumet i början på maj aldrig noterades och ingen tänkte heller på att i någon form spara den allra första förstasidan.
 

Visionen fanns där från första början

Det som är särskilt intressant i den där presentationsnotisen är den allra sista satsen, nämligen ”... och naturligtvis de senaste nyheterna och resultaten”. För även om det ursprungliga innehållet huvudsakligen handlade om ”uppslagsinformation” om det centrala förbundet och dess verksamhet (adresser, tävlingsprogram, rekord m m) fanns från början visionen om hemsidan som en aktiv nyhetsförmedlare.
 
Alltså att det inte bara skulle bli sida om förbundet utan också en sida som berättade om vad som hände ute i verksamheten, framförallt på tävlingarna som ju är själva skälet till hela organisationens existens. Dvs förbundets hemsidas uppdrag var inte bara att berätta om sig självt utan också att förmedla nyheter och kunskap om våra svenska friidrottare och deras prestationer.
 

Äntligen aktuella årsbästa

Sedan drygt 25 år tillbaka hade tidningen Friidrott haft den uppgiften men det hade blivit alltmer påtagligt att en tidskrift med ett par veckors pressläggningstid och ungefär ett nummer i månaden inte var någon nyhetsförmedlare i det ordets rätta bemärkelse. Inte minst var problemen påtagliga när det gällde årsbästalistor som under brinnande säsong blev överspelade från en dag till en annan.
 
Så redan i samma nummer av tidningen som den första presentationen av hemsidans existens fanns också en notis rubricerad ”Resultat på www.friidrott.se” där man bl a kunde läsa följande:
 
”Vi hoppas att ni hittat vår resultatservice. Målsättningen för den är hög: Att med minimal fördröjning kunna presentera alla ”intressanta” svenska friidrottsresultat. .... Tänk på att resultat är färskvara under säsong .... Är det så att ni själva som arrangör lägger ut de kompletta resultaten från era tävlingar på egen hemsida så stoppar vi – bara vi får adressen – naturligtvis hos oss in en länk vidare.”
 

"Översvallande positivt"

Och det var uppmaningar till arrangörerna som inte förklingade ohörda och redan den första sommaren (1998) kom sajten igång med både resultatservice och kontinuerligt uppdaterade årsbästalistor. Och i förbundets årsberättelse kunde man sedan läsa:
 
”Från början av maj 98 kom förbundet äntligen igång med sin egen hemsida. Mycket kan sägas om denna, allt kan bli bättre osv. Faktum kvarstår dock: Mottagandet har varit översvallande positivt. Under sommaren ahr det varit möjligt att följa friidrott på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt vad avser resultat från när och fjärran. Under tävlingssäsongen har vår hemsida också varit välbesökt. Under augusti hade sidan t ex över 18.000 ”träffar”, vilket betyder att vår sida öppnades 18.000 gånger”
 
I dagens läge låter förstås inte 18.000 träffar speciellt märkvärdigt men om man man betänker att sidan föddes bara tre månader tidigare och att de allra flesta intresserade privatpersoner i denna ”nätets barndom” hade svårt att alls koppla upp sig (först behövdes en dator och sedan en modemuppkoppling).
 

Snabb teknikutveckling

De kommande åren gick den tekniska utvecklingen i en rasande takt och Frontpage-programmet som krävde mycket ”handjagande” vid uppdateringar kändes alltmer föråldrat och den 3 augusti 2001 presenterades ”Nya friidrott.se” som innebar en total teknisk förnyelse av sajten som genomförts med Niklas Sjöstrand som sakkunnig.
 
Niklas har dessutom sedan fortsatt sköta hemsidan ”tekniskt”, dvs svarat för såväl löpande underhåll som implementering av layoutändringar och nya funktioner.
 
Den genomgripande renoveringen 2001 öppnade bl a  möjligheten till ett enklare användande av bildillustrationer till nyhetsnotiserna. De första åren hade bilderna varit ytterst sparsamt förekommande inte minst därför att bilder gjorde att det tog mycket längre tid för besökarna att öppna sidan med dåtidens uppkopplingar modell ”smalband”.
 

Arbetsverktyg som gjort jobbet

Det viktigaste i förnyelsen 2001 var dock skräddarsydda databasverktyg för att smidigt hantera nyhetsflöde, tävlingskalendrar, resultatrapportering, årsbästalistalistor och live-rapportering. Faktiskt verktyg som kommit att användas oförändrade ända sedan dess, dvs i nästan tjugo år!
 
För det övriga – till sin karaktär ”sällan uppdaterade” - innehållet på sajten har vägen från Frontpage gått via några få år med Dreamweaver i början av 2000-talet till webbaserade CMS-verktyg vilka sedan uppgraderats några gånger.
 
Vad gäller layouten har den förstås modifierats under årens lopp. Den senaste mer genomgripande förändringen av ”presentationen” skedde i november 2007. Dessutom har bilderna successivt fått bli mer framträdande genom att nyhetsspalten breddats från ursprungliga 300 pixlar, till 410 pixlar och vidare till dagens 520 pixlar. Dessutom har utrymmena för reklam och annonser utökat i några etapper.
 

Första rörliga bilderna

När hemsidan tillkom var tidningen Friidrott förbundets officiella organ men sedan sidan etablerat sig beslöt årsmötet av även den skulle få denna status. I december 2003 utkom tidningen med sitt sista nummer och det innebar att sedan dess har hemsidan fungerat som Svensk Friidrotts enda ”officiella kungörelseorgan”.

Även om information och nyheter i text- och stillbildsform ända sedan starten varit den självklara basen i hemsidan kom även rörliga bilder – först i form av korta videointervjuer – in redan 2008. En verksamhet som successivt utvecklades för att sommaren 2016 knoppas av till friidrottskanalen.se bl a för att mer organiserat kunna göra längre live-sändningar.
 

Ersätts nu - men arkiveras 

När det nu är dags för ett nytt kapitel för friidrott.se betyder det inte att allt det gamla försvinner utan det kommer tvärtom att leva vidare i arkivform som en dokumentation av Svensk Friidrott i stort och smått under i det närmaste 23 år från våren 1998.
 
Ett arkiv som förutom all gängse förbundsinformation, resultat, statistik och historik innehåller bl a över 25.000 nyhetsnotiser (vilket motsvarar ett snitt på 3.35 notiser per dag i ca 7.200 dagar i sträck), 188 specialartiklar, 191 live-rapporterade tävlingar, 267 intervjuer (59 långa, 40 korta och 168 Månadens!), 110 perspektiv-artiklar och 71 minnestexter om avlidna.
 

Många som bidragit

För att producera allt detta material har förstås behövrts att många personer varit delaktiga i jobbet:

Förutom Lars Andersson och Lennart Julin som var med redan i själva uppstarten 1998 har under årens lopp bl a Lorenzo Nesi, Jonas Hedman, Fredrik Trahn, David Fridell, Magnus Fridell, Frida Hogstrand, Hillevi Thor, Gustav Orbring och Lukas Nordén under olika perioder varit engagerade för att jobba med hemsidans innehåll.

Vad gäller bilder har Deca Text & Bild (Hasse Sjögren m fl) och tidigare även Göran Lenz varit knutna till hemsidan.