Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 
Strax innan all uppmärksamhet flyttades över på det olympiska tävlingsåret 2008 passade friidrott.se på att lyfta fram - och "för historien" dokumentera - en handfull händelser/företeelser från 2007 vilka det känns inte tidigare har uppmärksammats/uppskattats riktigt efter förtjänst.