Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Hur bra är egentligen 7.72?


Nu tvåa i världen genom tiderna!
foto: DECA Text & Bild

 

Anm: Detta är en den 2 februari 2008 uppdaterad version av artikeln "Hur bra är egentligen 7.75?" som vi publicerade ett par dagar tidigare.

 
I en ren inomhusgren som 60m häck är resultatreferensramarna inte så etablerade i ryggmärgen som för t ex höjdhopp.
 
Att Susanna Kallurs 7.75 på SamsungGalan var bra förstod vi förstås, men kanske inte riktigt hur bra.
 

Därför fanns anledning att sätta in tiden i statistiskt historiska sammanhang för att få litet bättre koll på vad den "är värd".

Och nu har vi efter hennes 7.78 + 7.72 i Stuttgart alltså redan blivit tvungna att revidera alla tabellerna: 

Alla som någonsin sprungit under 7.80

7.69 Ludmila Narozjilenko 64 URS 1990
7.72 Susanna Kallur 81 SWE 2008
7.73 Cornelia Oschkenat 61 GDR 1989
7.74 Jordanka Donkova 61 BUL 1987
7.74 Michelle Freeman 69 JAM 1998
7.74 Gail Devers 66 USA 2003
7.75 Bettine Jahn 58 GDR 1983
7.75 Perdita Felicien 80 CAN 2004
7.76 Gloria Siebert 64 GDR 1988
7.77 Zofia Bielczyk 58 POL 1980
7.78 Brigita Bukovec 70 SLO 1999
 

Men en sådan lista kan ibland vara något missvisande därför att någon aktiv fått en oerhört enstaka fullträff.

Låt oss därför titta på alla de bästa tiderna som gjorts:

Alla lopp på 7.75 eller bättre

7.69 Ludmila Narozjilenko 64 URS 1990
7.70 Narozjilenko     1993
7.71 Narozjilenko     1990
7.72 Susanna Kallur 81 SWE 2008
7.73 Cornelia Oschkenat 61 GDR 1989
7.74 Jordanka Donkova 61 BUL 1987
7.74 Narozjilenko     1990
7.74 Michelle Freeman 69 JAM 1998
7.74 Gail Devers 66 USA 2003
7.75 Bettine Jahn 58 GDR 1983
7.75 Perdita Felicien 80 CAN 2004
7.75 Kallur     2008
 

Som synes är det bara Ludmila Narozjilenko (senare Engquist) - och nu även Susanna Kallur - som har mer än en tid bland de tolv snabbaste. För att få en litet mer nyanserad bild bör man därför räkna t ex alla tider under 7.80.

Antal lopp under 7.80

12 Narozjilenko
4 Devers
3 Oschkenat
3 Freeman
3 Kallur
2 Donkova
2 Siebert
1 Jahn
1 Felicien
1 Bielczyk
1 Bukovec

Här framstår alltså Ludmilas särklass ännu tydligare, ingen annan har mer än 4 mot hennes 12!

Men det finns ytterligare en - kanske ännu intressantare - iakttagelse att göra utifrån dessa genom-tiderna-listor:

Att nästan alla sedan länge har avslutat sina karriärer. Faktiskt är det av de ovan listade bara Sanna och canadensiska Felicien som fortfarande är aktiva. Alla övriga är idag mellan 37 och 50 år gamla.

För att få en bild av det just nu aktuella läget kan det därför vara relevant att titta på en genom-tiderna-lista omfattande bara sådana som har en pågående tävlingskarriär:

Alla nu aktiva som sprungit under 7.90

7.72 Susanna Kallur 81 SWE 2008
7.75 Perdita Felicien 80 CAN 2004
7.82 Glory Alozie (nu ESP) 77 NGR 1999
7.83 Joanna Hayes 76 USA 2004
7.83 Lacena Golding-Clarke 75 JAM 2006
7.84 Virginia Powell 83 USA 2006
7.84 Derval O'Rourke 81 IRL 2006
7.86 Michelle Perry 79 USA 2006
7.86 Lolo Jones 82 USA 2008
7.87 Priscilla Lopes 82 CAN 2006
7.88 Josephine Onyia (nu ESP) 86 NGR 2006
7.88 Danielle Carruthers 79 USA 2006
7.89 Kirsten Bolm 75 GER 2002
7.89 Yauhenia Valadzko 81 BLR 2008
 

Här står alltså Sanna och Felicien i en ganska påtaglig särklass med tio resp sju hundradelar ned till trean Alozie vars personbästa dessutom är inte mindre än nio år gammalt.

Och vad gäller Felicien har hon inte varit inom två tiondelar från sitt personbästa sedan det sattes för snart fyra år sedan.

Precis som för hela historien ovan är det också illustrativt att titta på de nu aktivas underbyggnad av sina personliga rekordtider:  

Alla nu aktivas lopp under 7.85

 
7.72 Susanna Kallur 81 SWE 2008
7.75 Perdita Felicien 80 CAN 2004
7.75 Kallur     2008
7.78 Kallur     2008
7.80 Kallur     2005
7.81 Kallur     2008
7.82 Glory Alozie 77 NGR 1999
7.83 Alozie     1999
7.83 Alozie (ESP)     2003
7.83 Felicien     2004
7.83 Joanna Hayes 76 USA 2004
7.83 Lacena Golding-Clarke 75 JAM 2006
7.84 Alozie     2001
7.84 Alozie     2002
7.84 Virginia Powell 83 USA 2006
7.84 Derval O'Rourke 81 IRL 2006
7.84 Kallur     2007
 

Som synes handlar det mest om enstaka resultat per person, bara Kallur och Alozie har mer än två tider under 7.85. Dessa tvås särklass understryks ytterligare om man vidgar till att räkna alla lopp under 7.90:

Antal lopp under 7.90 för nu aktiva 

15 Kallur
14 Alozie
5 Golding-Clarke
3 Jones
2 Felicien
2 Hayes
2 O'Rourke
2 Perry
1 Powell
1 Lopes
1 Onyia
1 Carruthers
1 Bolm
1 Valadzko

Här bör man också notera att alla Sannas 15 lopp är från 2004 och framåt medan 12 av Alozies 14 lopp är från 2003 eller tidigare.