Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Hur bra är egentligen 7.68?


Nu ETTA i världen genom tiderna!
foto: www.apb.se

 

Anm: Detta är en den 10 februari 2008 uppdaterad version av artikeln "Hur bra är egentligen 7.72" vid publicerade 2 februari - som i sin tur var en uppdaterad version av artikeln "Hur bra är egentligen 7.75?" som vi publicerade ytterligare ett par dagar tidigare.

 
I en ren inomhusgren som 60m häck är resultatreferensramarna inte så etablerade i ryggmärgen som för t ex höjdhopp.
 
Att Susanna Kallurs 7.75 på SamsungGalan var bra förstod vi förstås, men kanske inte riktigt hur bra.
 

Därför fanns anledning att sätta in tiden i statistiskt historiska sammanhang för att få litet bättre koll på vad den "är värd".

Och sedan fick vi efter Sannas 7.78 + 7.72 i Stuttgart nästan omedelbart revidera alla tabellerna - som ändå sedan stod sig bara ytterligare någon vecka innan hennes 7.78 + 7.68 i Karlsruhe också skulle arbetas in i materialet: 

Alla som någonsin sprungit under 7.80

7.68 Susanna Kallur 81 SWE 2008
7.69 Ludmila Narozjilenko 64 URS 1990
7.73 Cornelia Oschkenat 61 GDR 1989
7.74 Jordanka Donkova 61 BUL 1987
7.74 Michelle Freeman 69 JAM 1998
7.74 Gail Devers 66 USA 2003
7.75 Bettine Jahn 58 GDR 1983
7.75 Perdita Felicien 80 CAN 2004
7.76 Gloria Siebert 64 GDR 1988
7.77 Zofia Bielczyk 58 POL 1980
7.77 Lolo Jones 82 USA 2008
7.78 Brigita Bukovec 70 SLO 1999
 

Men en sådan lista kan ibland vara något missvisande därför att någon aktiv fått en oerhört enstaka fullträff.

Låt oss därför titta på alla de bästa tiderna som gjorts:

Alla lopp på 7.75 eller bättre

7.68 Susanna Kallur 81 SWE 2008
7.69 Ludmila Narozjilenko 64 URS 1990
7.70 Narozjilenko     1993
7.71 Narozjilenko     1990
7.72 Kallur 81 SWE 2008
7.73 Cornelia Oschkenat 61 GDR 1989
7.74 Jordanka Donkova 61 BUL 1987
7.74 Narozjilenko     1990
7.74 Michelle Freeman 69 JAM 1998
7.74 Gail Devers 66 USA 2003
7.75 Bettine Jahn 58 GDR 1983
7.75 Perdita Felicien 80 CAN 2004
7.75 Kallur     2008
 

Som synes är det bara Ludmila Narozjilenko (senare Engquist) - och nu även Susanna Kallur - som har mer än en tid bland de tretton snabbaste. För att få en litet mer nyanserad bild bör man därför räkna t ex alla tider under 7.80.

Antal lopp under 7.80

12 Narozjilenko
5 Kallur
4 Devers
3 Oschkenat
3 Freeman
2 Donkova
2 Siebert
1 Jahn
1 Felicien
1 Bielczyk
1 Bukovec
1 Jones

Här framstår alltså Ludmilas särklass ännu tydligare, ingen annan har mer än 5 mot hennes 12!

Men det finns ytterligare en - kanske ännu intressantare - iakttagelse att göra utifrån dessa genom-tiderna-listor:

Att nästan alla sedan länge har avslutat sina karriärer. Faktiskt är det av de ovan listade bara Sanna, canadensiska Felicien och USA:s Jones som fortfarande är aktiva. Alla övriga är idag mellan 37 och 50 år gamla.

För att få en bild av det just nu aktuella läget kan det därför vara relevant att titta på en genom-tiderna-lista omfattande bara sådana som har en pågående tävlingskarriär:

Alla nu aktiva som sprungit under 7.90

7.68 Susanna Kallur 81 SWE 2008
7.75 Perdita Felicien 80 CAN 2004
7.77 Lolo Jones 82 USA 2008
7.82 Glory Alozie (nu ESP) 77 NGR 1999
7.83 Joanna Hayes 76 USA 2004
7.83 Lacena Golding-Clarke 75 JAM 2006
7.84 Virginia Powell 83 USA 2006
7.84 Derval O'Rourke 81 IRL 2006
7.85 Damu Cherry 77 USA 2008
7.86 Michelle Perry 79 USA 2006
7.87 Priscilla Lopes 82 CAN 2006
7.88 Josephine Onyia (nu ESP) 86 NGR 2006
7.88 Danielle Carruthers 79 USA 2006
7.89 Kirsten Bolm 75 GER 2002
7.89 Yauhenia Valadzko 81 BLR 2008
 

Här står alltså Sanna i en ganska påtaglig särklass med sju hundradelar ned till Felicien, som inte varit inom två tiondelar från sitt personbästa sedan det sattes för snart fyra år sedan.

Chanslösa Karlsruhe-tvåan Jones är därmed i praktiken det "svåraste" hotet. Fyran Alozies personbästa är f ö inte mindre än nio år gammalt.

Precis som för hela historien ovan är det också illustrativt att titta på de nu aktivas underbyggnad av sina personliga rekordtider:  

Alla nu aktivas lopp under 7.85

 
7.68 Susanna Kallur 81 SWE 2008
7.72 Kallur     2008
7.75 Perdita Felicien 80 CAN 2004
7.75 Kallur     2008
7.77 Lolo Jones 82 USA 2008
7.78 Kallur     2008
7.78 Kallur     2008
7.80 Kallur     2005
7.81 Kallur     2008
7.82 Glory Alozie 77 NGR 1999
7.83 Alozie     1999
7.83 Alozie (ESP)     2003
7.83 Felicien     2004
7.83 Joanna Hayes 76 USA 2004
7.83 Lacena Golding-Clarke 75 JAM 2006
7.84 Alozie     2001
7.84 Alozie     2002
7.84 Virginia Powell 83 USA 2006
7.84 Derval O'Rourke 81 IRL 2006
7.84 Kallur     2007
 

Som synes handlar det mest om enstaka resultat per person, bara Kallur och Alozie har mer än två tider under 7.85. Dessa tvås särklass understryks ytterligare om man vidgar till att räkna alla lopp under 7.90:

Antal lopp under 7.90 för nu aktiva 

17 Kallur
14 Alozie
5 Golding-Clarke
5 Jones
2 Felicien
2 Hayes
2 O'Rourke
2 Perry
2 Cherry
1 Powell
1 Lopes
1 Onyia
1 Carruthers
1 Bolm
1 Valadzko

Här bör man också notera att alla Sannas 17 lopp är från 2004 och framåt medan 12 av Alozies 14 lopp är från 2003 eller tidigare.