Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Sannas supervinter


Den absoluta höjdpunkten: Världsrekordet i Karlsruhe den 10 februari!
foto: www.apb.se

 
För att få perspektiv på hur "super" Susanna Kallurs vinter 2008 var, är det vettigt att jämföra med hennes tidigare vintrar. Därför har vi sammanställt nedanstående tablå med alla hennes 60m häck-lopp sedan 2002, Sannas första inomhussäsong som senior.

 

Av den tablån kan man se att standardlyftet 2008 jämfört med tidigare var det största sedan 2003. Det handlade om runt en och en halv tiondel jämfört med 2007, som var det bästa året så långt i karriären.

(Markerat med röd fetstil = gjort under februari 2008. h = försöksheat, s = semi)

  

    2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008  
1   8.00 7.90 7.88 7.80 7.86 7.84 h 7.68  
    8.10 h 7.93 7.89 7.90 7.87 7.85 h 7.72  
    8.10 h 7.93 h 7.91 h 7.90 s 7.88 7.87 7.74  
    8.16 h 7.96 7.92 s 7.94 7.88 7.88 7.75  
5   8.19 7.97 7.95 7.95 7.95 7.90 7.75  
    8.20 s 7.97 7.96 7.95 7.95 s 7.94 7.78 h  
    8.22 7.97 8.00 7.96 h 7.96 h 7.98 7.78 h  
    8.28 h 7.98 s 8.02 h 8.01 7.97 7.98 h 7.81  
    8.28 8.00 h 8.03 8.05 h 7.99 h 7.99 7.87 h  
10     8.01 h 8.05   8.04 h   7.90 h  
      8.06 8.09   8.04      
      8.09 h            
                   
                   
  VM/EM final - 7.97 7.89 7.80 7.87 7.87 -  
  SM final - 8.06 7.96 8.01 8.04 7.99 -  
  GE Galan - 7.97 8.00 7.95 7.88 7.94 7.74  
  Eurojump - - 8.05 7.94 7.97 7.98 7.75  
  Glasgow - 7.90 8.09 7.95 7.86 7.90 7.81  
                   
  median 8.19 7.97 7.96 7.95 7.95 7.90 7.765  
 

 

Det stora lyftet denna vinter bekräftas också på resultatutvecklingen år för år på våra stora inhemska begivenheter GE Galan resp Eurojump/SamsungGalan:

Sanna sänkte som synes Globenperset med 0.14 och Scandinaviumperset med 0.19!

 

 

Målfotot från svenska rekordloppet i Stuttgart - 7.72. En rekordtid som dock förbättrades med fyra hundradelar en vecka senare i Karlsruhe.