Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 25 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Lag-EM: 90 % nådde inte sina årsbästa!

Trestegshopparen Andreas Otterling var den svensk
(i längd, tresteg eller kast) som tappade procentuellt
minst (1.6 %) på sitt årsbästa vid lag-EM.
foto: Deca Text & Bild


För att titta litet närmare på effekterna av den regeländring för lag-EM som innebar att hälften av deltagarna i kast och horisontella hopp bara fick två försök, ytterligare en sjättedel bara tre och bara en tredjedel fyra försök har vi nedan i tabellform sammanställt alla basfakta.


I tabellerna längre ned på sidan presenteras därför följande för varje enskild deltagare:

- namn
- resultat efter två omgångar
- ev ökning i 3:e omgången (markerad med ett plus, annars med ett minus)
- ev ökning i 4:e omgången (samma system),
- ev ändring i slutplacering jämfört med placering efter två omgångar (anges med plus/minustecken och antalet steg)
- årsbästa inför lag-EM
- skillnad mellan detta årsbästa och resultatet vid lag-EM


I samtliga fall är alla förbättringar markerade med rött för att synas tydligt.

Efter varje tabell redovisas snittårsbästat, snittresultatet på lag-EM och förändringen i absoluta tal och procent.
 

Sammanfattande kommentarer


För den som inte själv orkar analysera alla dessa siffror ger vi här en sammanställning av de viktigaste iakttagelserna man kan göra:

* Av 144 deltagare var det endast 15 som noterade personligt årsbästa, dvs nästan 90 % misslyckades i det avseendet.

* I fyra grenar, manligt tresteg och spjut samt kvinnlig längd och diskus, noterades inte ett enda årsbästa och den högsta noteringen - 3 av 12 (dvs ändå inte mer än 25%) - hittar man i kvinnligt tresteg.

* I samtliga grenar skedde en markant standardsänkning på mellan 2.2 och 11.9 % jämfört med årsbästa och snittet för de totalt 144 deltagarna i de aktuella grenarna var minus 5.0 procent!

* Av de totalt 72 försök som fick göras i omgång tre resulterade endast 23 (dvs 32 %) i en förbättring och av de totalt 48 försöken i omgång fyra gav bara 14 (29 %) en ökning.

* Sammantaget gav de två sista omgångarna bara nio ökningar som innebar förbättrad placering - åtta av dessa i omgång 3. Dvs "det hände" en endaste sak av betydelse i omgång 4 (den som man i tidsprogrammet brutit ut för att ge fullt uppmärksamhetsfokus!): polske släggkastaren Ziolkowski gick från tredje till andra plats.
 

BASFAKTATABELLERNA

 

M Längd
 

Namn Omgång     Plac ÅB Diff
  1+2 3 4     cm
             
Cáceres 8.00 - -   7.99 +1
Evora 7.86 - +   7.94 0
Tsatoumas 7.91 - -   8.16 -25
Novotný 7.88 - -   8.16 -28
Tomlinson 7.78 -     8.15 -37
Menkov 7.78 -     7.73 +5
Sdiri 7.74       8.42 -68
Kuznjetsov 7.73       8.09 -36
Tornéus 7.62       7.86 -24
Winter 7.58       8.01 -43
Starzak 7.51       7.96 -45
Tremigliozzi 6.99       7.90 -91
             
Antal förbättringar   0 1   2


Årsbästasnitt: 8.031
Lag-EM-snitt: 7.705
Förändring: -32.6 cm (-4.1 %)


 

M Tresteg
 

Namn Omgång     Plac ÅB Diff
  1+2 3 4     cm
             
Evora 17.47 + - +1 17.66 -7
Idowu 17.50 - - -1 17.60 -10
Schembri 16.64 - -   17.27 -63
Savolainen 16.51 - -   17.03 -52
Taillepierre 16.48 -     16.78 -30
Tsiamis 16.47 -     16.66 -19
Capellán 16.22       16.29 -7
Fjodorov 16.09       16.62 -53
Friedek 16.09       16.97 -88
Kruhlik 15.99       16.59 -60
Cholenský 15.56       15.67 -11
Otterling 15.35       15.60 -25
             
Antal förbättringar   1 0   0


Årsbästasnitt: 16.728
Lag-EM-snitt: 16.374
Förändring: -35.4 cm (-2.1 %) 

M Kula
 

De ryska kastarna hade en katastrofal helg där
sex av åtta tappade 4-6 placeringar jämfört med utgångsläget på
årsbästa. Kulstötaren Anton Ljuboslavskij t ex var
2:a på pappret men slutade 8:a!
foto: Deca Text & Bild

Namn Omgång     Plac ÅB Diff
  1+2 3 4     cm
             
Majewski 20.67 - +   21.26 -45
Martínez 20.39 - -   20.25 +14
Zalský 19.38 + - +3 20.03 +8
Sack 19.70 + - -1 20.44 -68
Niaré 19.54 -   -1 19.97 -43
Myerscough 19.54 -   -1 20.26 -72
Semenov 19.37       20.05 -68
Ljuboslavskij 19.26       20.56 -130
Fortes 19.07       20.52 -145
Stamatoyiannis 18.62       18.84 -22
Dal Soglio 17.73       18.56 -83
Olsson 17.03       17.50 -47
             
Antal förbättringar   2 1   2


Årsbästasnitt: 19.853
Lag-EM-snitt: 19.269
Förändring: -58.4 cm (-2.9 %)


 

M Diskus
 

Namn Omgång     Plac ÅB Diff
  1+2 3 4     cm
             
Malachowski 62.76 + -   68.75 -251
Harting 61.93 + +   66.93 -153
Pestano 61.58 + +   66.63 -197
Semenov 59.79 - -   60.41 -62
Faloci 59.77 -     62.56 -279
Konstas 59.29 -     58.53 +76
Buhari 58.79       58.05 +74
Pudivítr 57.22       61.92 -470
Pisjtjalnikov 57.07       65.58 -851
Gunzle 52.71       58.52 -581
Grave 49.55       59.77 -1022
Ankarling 49.26       56.23 -697
             
Antal förbättringar   3 2   2


Årsbästasnitt: 61.990
Lag-EM-snitt: 58.313
Förändring: -367.7 cm (-5.9 %) 

M Slägga
 

Szymon Ziolkowski höjde sitt årsbästa och blev därigenom dessutom den ende i hela tävlingen som
förbättrade sin placering i fjärde och sista omgången.
foto: Deca Text & Bild 

 

Namn Omgång     Plac ÅB Diff
  1+2 3 4     cm
             
Vizzoni 78.15 - -   79.74 -159
Ziolkowski 75.13 - + +2 75.95 +206
Esser 75.72 - +   78.04 -42
Rubanko 76.29 - - -2 78.67 -238
Melich 72.38 +   +1 78.14 -342
Papadimitriou 72.68 -   -1 76.34 -366
Cienfuegos 71.03       74.77 -374
Zagornij 70.99       80.10 -911
Bortoluzzi 69.51       72.76 -325
Jons 67.54       74.23 -669
Manso 66.62       69.43 -281
Frost 62.59       70.36 -777
             
Antal förbättringar   1 2 2   1


Årsbästasnitt: 75.711
Lag-EM-snitt: 72.146
Förändring: -356.5 cm (-4.7 %) 

M Spjut
 

Namn Omgång     Plac ÅB Diff
  1+2 3 4     cm
             
Frank 77.58 - +   83.86 -525
Korotkov 76.86 + -   80.80 -324
Janik 76.48 - -   83.52 -704
Avramenko 74.81 + -   79.50 -425
Lebesis 74.21 -     78.16 -395
Frydrych 74.11 -     77.24 -313
Baraza 73.08       74.11 -103
Luckwell 72.40       81.05 -865
Demerval 71.16       76.15 -499
Leal 68.62       71.86 -324
Lohse 68.28       75.72 -744
Bertolini 67.37       74.48 -711
             
Antal förbättringar   2 1   0


Årsbästasnitt: 7803.8
Lag-EM-snitt: 7309.6
Förändring: -494.2 cm (-6.3 %)
 

K Längd
 

Namn Omgång     Plac ÅB Diff
  1+2 3 4     cm
             
Gomes 6.83 - -   6.90 -7
Kutjerenko 6.58 + -   6.85 -12
Dobija 6.25 + - +3 6.57 -12
Kafourou 6.39 - - -1 6.55 -16
Moltjanova 6.34 +   -1 6.82 -45
Lesueur 6.29 -   -1 6.43 -14
Kappler 6.25       6.81 -56
Korevova 6.22       6.45 -23
Vicenzino 6.18       6.40 -22
Agbo 6.07       6.47 -40
Jover 6.05       6.26 -21
Ström 5.88       6.02 -14
             
Antal förbättringar   3 0   0


Årsbästasnitt: 6.544
Lag-EM-snitt: 6.309
Förändring: -23.5 cm (-3.6 %) 

K Tresteg
 

Fransyskan Teresa Nzola avgjorde tresteget direkt
i första omgången med nya årsbästat 14.40.
foto: Deca Text & Bild


Namn Omgång     Plac ÅB Diff
  1+2 3 4     cm
             
Nzola Meso Ba 14.40 - -   14.29 +11
Pjatych 13.91 + + +1 14.41 -31
Martinez 14.01 - - -1 14.09 -8
Trybanska 13.75 + - +1 13.52 +37
Kulyk 13.77 +   -1 14.27 -42
Perra 13.66 +     14.42 -63
Sarrapio 13.56       13.30 +26
Mamona 13.50       13.67 -17
Sestakova 13.27       14.00 -73
Williams 13.21       13.63 -42
Demut 13.04       14.12 -108
Ström 12.63       13.13 -50
             
Antal förbättringar   4 1 2   3


Årsbästasnitt: 13.904
Lag-EM-snitt: 13.604
Förändring: -30.0 cm (-2.2 %)
 

K Kula
 

Namn Omgång     Plac ÅB Diff
  1+2 3 4     cm
             
Kleinert 19.52 - +   19.80 -21
Rosa 18.41 + +   19.15 -58
Manfredi 17.59 - +   17.86 +30
Sobieszek 17.26 - -   17.70 -44
Engman 16.96 -     17.36 -40
Terzoglou 16.86 -     17.06 -20
Karnikova 16.76       16.45 +31
Omarova 16.47       18.53 -206
Dehtiar 16.34       17.08 -74
Quintanal 15.71       16.68 -97
Borges 15.46       16.06 -60
Rodger 15.43       15.79 -36
             
Antal förbättringar   1 3   2


Årsbästasnitt: 17.460
Lag-EM-snitt: 16.964
Förändring: -49.6 cm (-2.8 %) 

K Diskus
 

Namn Omgång     Plac ÅB Diff
  1+2 3 4     cm
             
Semenova 61.58 - -   63.11 -153
Robert Michon 60.84 - +   61.69 -28
Cechlova 58.58 + - +1 62.75 -225
Müller 59.53 - - -1 63.46 -393
Potepa 58.44 +     63.24 -443
Bordignon 56.03 +     59.14 -269
Larsson 52.34       58.65 -631
Sofani 51.19       55.71 -452
Francis 49.80       59.27 -947
Quintanal 47.53       54.82 -729
Ca 47.41       56.63 -922
Korotkova 46.25       61.12 -1487
             
Antal förbättringar   3 1   0


Årsbästasnitt: 59.966
Lag-EM-snitt: 54.400
Förändring: -556.6 cm (-9.3 %) 

K Slägga
 

Namn Omgång     Plac ÅB Diff
  1+2 3 4     cm
             
Wlodarczyk 75.23 - -   76.59 -137
Heidler 74.97 - -   74.70 +27
Papadopoulou 71.18 - -   70.95 +23
Claretti 69.32 + +   71.66 -114
Falzon 69.00 +     72.54 -283
Derham 65.59 -     68.00 -241
Castells 65.07       65.97 -90
Ledvinova 64.94       70.51 -557
Sekatjova 64.78       73.07 -829
Andersson 64.75       67.99 -324
Silva 61.36       68.32 -696
Bespalova 0       69.02 -6902
             
Antal förbättringar   2 1   2


Årsbästasnitt: 70.777
Lag-EM-snitt: 62.342
Förändring: -843.5 cm (-11.92 %)

Anm: Om man räknar bort den nollande ryskan blir förändringarna för övriga elva ändå -292.8 cm (-4.13 %).  

K Spjut
 

Fjolårets JVM-etta Vera Rebryk tappade dryga sex meter
på sitt årsbästa och 4:e platsen "på pappret"
blev en 7:e plats i verkligheten.
foto: Deca Text & Bild

 

Namn Omgång     Plac ÅB Diff
  1+2 3 4     cm
             
Obergföll 68.59 - -   68.40 +19
Spotakova 65.89 - -   68.23 -234
Abakumova 60.62 - +   65.63 -362
Bani 56.58 + - +2 57.31 +180
Lika 58.56 -   -1 59.25 -69
Chilla 58.43 -   -1 61.76 -333
Rebryk 55.88       62.26 -638
Madejczyk 53.52       58.83 -531
Wessman 52.30       55.30 -300
Whittingham 51.13       52.58 -145
Vigliano 50.59       52.68 -209
Cruz 50.30       53.65 -335
             
Antal förbättringar   1 1   2


Årsbästasnitt: 59.657
Lag-EM-snitt: 57.193
Förändring: -246.4 cm (-4.1 %)