Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 5 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.seVärldens bästa friidrottsarena!


 

Stockholms Stadion byggdes 1912 för att fungera som huvudarena vid de Olympiska Spelen. Precis som alla olympiastadion både före och efter byggdes arenan i Stockholm i första hand för den olympiska huvudidrotten - friidrotten.

Att just friidrotten var utgångspunkten vid Torben Gruts arkitektoniska utformning av arenan är omedelbart uppenbart: Läktarna i kortändarna är svängda i halvcirklar - för att passa till formen på friidrottens löparoval.
 

Under de nu nästan hundra år som förflutit har Stockholms Stadion sedan utvecklats till något helt unikt i världen: Ett olympiastadion som - genom pietetsfulla renoveringar - modifierats så att det kontinuerligt kunnat fungera som ändamålsenlig tävlingsarena för friidrott av allra yppersta världsklass. T ex var det här som 1972 Sveriges första moderna allvädersbana anlades och Stadion var något år senare den första arenan i Sverige - och en av de första i världen - att skaffa en egen eltidtagningsanläggning. 
 
Från premiärårets Hannes Kolehmainen och Jim Thorpe fram till dagens Usain Bolt och Jelena Isinbajeva har världens främsta friidrottare kommit till Stockholm för att få tävla på Stadion och oräkneliga är de globalt historiska friidrottsögonblick som utspelat sig här. Även om man begränsar sig till världsrekord blir förteckningen över åttio rader lång, vilket är ungefär det dubbla jämfört med den arena i världen som har näst flest världsrekord!

Trots att Stadion alltså bevisligen fortfarande fungerar i rollen som evenemangsarena av världsklass beslutade Stockholms kommun vintern 2008/2009 att tillsätta en arkitektutredning med uppdrag att presentera förslag för hur Stockholms Stadion skulle kunna "byggas om och moderniseras för tävlingsverksamhet på elitnivå". Uppdraget var närmare bestämt att

"Förutsättningslöst undersöka alternativ för ombyggnad av Stadion:
- Anpassad för idrottsverksamhet på elitnivå med publikkapacitet ca 20 000 personer.
- Största möjliga hänsyn till Stadions historiska och antikvariska kvaliteter."

Utredningen presenterades den 25 mars och hade då totalt sex olika lösningsförslag, tre för fortsatt sambruk friidrott och fotboll och tre för endast fotboll. Samtliga förknippade med kostnader på mellan 200 och 300 miljoner kronor.

Berörda intressenter gavs sedan till den 20 april (dvs 26 dagar) att inkomma med remissvar.

Friidrotten konstaterade direkt att den utredande arkitektbyrån inte hade haft en korrekt bild av utgångsläget för friidrotten. I utredning hävdas nämligen att arenan i befintlig utformning inte uppfyller IAAF:s krav och stipulationer vad gäller kurvradie på löparbanan och att friidrotten därför önskar en ombyggnad.

Detta är grundlöst! Friidrotten har inga sådana önskemål och Stadion har dessutom sedan 2006, dvs efter den senaste renoveringen med bl a ny banbeläggning, ett Klass 1 certifikat utfärdat av IAAF. Att DN Galan fr o m 2010 faktiskt promoverats till högsta galanivån "Diamond League" understryker att det för friidrotten inte efterfrågas någon omfattande ombyggnad.Eftersom själva premisserna vad gäller friidrotten varit felaktiga har utredningen i det avseendet resulterat i felaktiga slutsatser. Sanningen är att för friidrottens vidkommande finns inga ombyggnadsbehov utan Stadion kan fortsätta att användas i ett i princip befintligt skick för de evenemang som kan bli aktuella. Dvs till en nollkostnad.

Dessutom skulle de utredningsförslag som inkluderar fortsatt friidrott skapa en arena som skulle vara sämre för tävlingar typ DN Galan, Finnkampen osv än den befintliga.

Överhuvudtaget är det inte något av förslagen som skapar en ändamålsenlig "modern" arena för vare sig friidrott eller fotboll, det enda som skulle åstadkommas är att Stadions unika och av alla hyllade karaktär ("historiska och antikvariska kvaliteter") skulle gå förlorad.

För att nå upp till önskade 20.000 individuella åskådarplatser (mot nuvarande 15.000 på bänkar) krävs nämligen ungefär en fördubbling av läktarutrymmet, vilket - med beaktande av "hästskons" bevarande - bl a innebär att merparten av utökningen måste ske genom en kraftigt utbyggd fondläktare i den norra kortänden av Stadion.

Dvs en lösning av den typ som gjordes 1958 och som snabbt kom att ses som ett allvarligt misstag i många avseenden. När den läktaren på 90-talet måste rivas av säkerhetsskäl valdes därför i stor enighet att bygga en ny fondläktare av samma typ och dimensioner som den som revs 1958.

Alla parter var då - alltså för bara drygt tiotalet år sedan - överens om att det som med den nya mindre läktaren förlorades i formell publikkapacitet vägdes upp av att den unika "Stadionkänslan" stärktes. Ändå föreslås nu alltså att 1958 års lösning skall återupprepas.

Att en fördubbling av läktarutrymmet omöjligt går att förena med Stadions Byggnadsminnesstatus är också uppenbart. I byggnadsminnesförklaringen från 1990 står nämligen att läsa bl a:

"Stadionbyggnadens huvudstruktur vad gäller arkitekturens slutenhet, läktarhöjd samt bänkutformning skall bevaras."

Denna uppfattning är alltså också friidrottens!
 

Epilog


Ovanstående artikel skrevs den 11 april 2009 då remisstiden fortfarande pågick. Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle ansvariga i kommunen på grundval av utredningen och inkomna remissvar redan före sommaren besluta om Stadions skulle byggas om för bara fotboll eller för både fotboll och friidrott.

Beslutet kom dock att skjutas fram några månader till hösten och när det presenterades den 2 september visade det sig att kommunledningens grundliga analys hade lett fram till samma slutsats som ovan. Dvs att det var omöjligt att inom de fysiska ramar som Stadions befintliga och byggnadsminnesmärkta konstruktion innebar skapa en funktionell modern fotbollsarena.

Därför hade de tidigare ambitionerna att bygga om för primärt fotboll skrinlagts och i stället sammanfattades nu synen på arenan och dess framtid med "Stockholms stadion byggdes för friidrotten och kommer att förbli en arena för friidrott."

Stockholmarna liksom svensk och internationell friidrott kan alltså glädjas åt att snart 100-åriga Stockholms Stadion nu har alla förutsättningar att förbli "Världens bästa friidrottsarena"!

 

Läs mer


I nedanstående lista länkas till artiklar på friidrott.se och andra sajter som på olika sätt belyser Stadionfrågan och friidrottens självklara hemvist där. För Stadion har ju en given plats på topp-10 i ett "idrottens världsarv" just i sin roll som friidrottsarena.

på friidrott.se:


2009-11-03: Perspektiv: Stockholms Stadion en del av friidrotten
2009-10-14: "Långsiktighet för friidrottens behov"
2009-09-08: "... byggdes för friidrotten och kommer att förbli en arena för friidrott."
2009-09-02: Stadion byggs INTE om!
2009-05-09: Perspektiv: Befara Stockholms Stadion som friidrottsarena!
2009-04-20: Blanka Vlasic: Tag inte Stadion ifrån oss!
2009-04-17: Sanya Richards: Det vore en stor orättvisa mot framtidens friidrottare
2009-04-16: Asafa Powell: Stadion är min favoritarena
2009-04-14: Michael Johnson: Att tävla på Stadion var alltid speciellt.
2009-04-12: Wariner älskar Stadion
2009-04-02: Kajsa, Stefan och Staffan uttalar sig
2009-03-27: Finnkampen '13 på Stadion
2009-03-27: Visst är Stadion godkänd (för internationell friidrott)
2009-03-25: Folket vill ha kvar friidrotten
2009-03-19: Världens bästa friidrottsarena
2009-03-02: DN Galan i Diamond League fr o m 2010
2009-01-22: Junior-VM i Stockholm 2012?
2008-11-04: DN Galan Sveriges mest uppmärksammade evenemang
2008-01-17: Kajsa + DN Galan = Sant
2008-01-03: Bästa DN Galan?
2007-08-16: DN Galan lockar över 2 miljoner TV-tittare (förutom ett utsålt Stadion)
2005-12-23: Friidrotten vill vara kvar på Stadion
2004-11-09: Stockholm Marathon som turistmagnet för Stockholm 
 

på andra sajter:

2009-10-14: Majoritens förslag till budget för 2010 (Stockholms Stad)
2009-09-07: Öppet brev till Svenska Friidrottsförbundet (Newsdesk)
2009-09-02: Fotbollen vill flytta till Östermalms IP (Newsmill)
2009-04-17: Rapport från möte med stadsdelsnämnen (Stockholms FIF)
2009-04-11: Wariner: DN Galan 2007 bästa minnet (Sportbladet, Aftonbladet)
2009-04-02: Upp till kamp för Stadion (Svenska Dagbladet)
2009-04-02: Stockholm Stadium in danger (All-athletics.com)
2009-03-27: - Det är en historisk katastrof (Dagens Nyheter)
2009-03-25: Opinionsundersökning bland stockholmarna (DN Galan)
2009-03-25: Stadion kan förlora löparbanor (Svenska Dagbladet)
2009-03-25: Nya Stadion (Dagens Nyheter)
2009-03-25: Presentation av utredningen (Stockholms kommun)
2007-00-00: Stockholm skall bli norra Europas ledande evenemangsstad (Stockholm Visitors Board)
2002-03-14: Uttalande av länsantikvarien (Länsstyrelsen i Stockholm)
1990-04-05: Byggnadsminnesförklaring (Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. Klicka på de tre dokumentlänkarna i nederkanten!)
 

NAMNINSAMLINGEN


 

 Avdelningar

Colins arv och miljö

USA:s löparrenässans

Från Sverige i tiden

En tränarlegend på besök

"Snabbare är Bolt?"

Så är VM-utgångsläget

Gunder Hägg-klubben 2

En global angelägenhet

Ett sannerligen märkligt lopp

Lag-EM: Nya hopp/kastreglerna

GöteborgsVarvet 30 år

Världens bästa friidrottsarena

Wissman mästerskaparen

Uchovs karriär inför IEM

Vägen till världsrekord

Juniorer på 60m

Staffans karriär

Marathonhösten 08

Rödvitt vs Blågult