Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 2 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Svenska friidrottare i USATraditionellt befinner sig ett betydande antal svenska friidrottare i USA under vinterhalvåret för att kombinera sitt idrottande med studier vid universitet, college eller high school. Därtill kommer att det dessutom finns några som är permanent bosatta i USA.

För att på ett bra sätt kunna bevaka deras tävlingsresultat i USA har årliga listor sammanställts över de aktiva som SFIF Statistik haft uppgift om varit stationerade i USA under längre perioder än för rena träningsläger.