Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 18 oktober 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

Tidsprogram med svenska ögon


Nedanstående sammanställning redovisar det av Internationella Friidrottsförbundet fastställda "slutliga" tidsprogrammet.

Observera dock att ändringar i det s k "definitiva" tidsprogrammet erfarenhetsmässigt görs ända in i det sista. Oftast är ändringarna marginella, dvs det kan handla om flyttningar 5-10-15 minuter i någon riktning för ett antal grenar.

I mitten på februari gjordes dock en radikal omarbetning av fredagens program som i princip innebar att allting tidigarelades med mellan 1½ och 2 timmar.

Tiderna nedan är alltså angivna i svenska klockslag (Doha ligger 2 timmar före svensk tid).

I tablån prickas det svenska deltagandet in allteftersom nomineringarna blir klara.

(Naturligtvis är det svenska deltagandet i semifinaler och finaler inte givet på förhand utan beroende av utfallet av närmast föregående tävlingsrond. Endast i mångkamp är det "final direkt".)

 

Uppdaterat: 13 mars 2010
 

FREDAG 12 MARS  
07.00 K 400m / försök  
07.00 K Tresteg / kval  
07.15 M Stav / kval  
07.20 M Kula / kval  
07.30 K Höjd / kval Emma Green (kvalgräns 1.95)
07.35 M 400m / försök  
08.15 M Sjukamp / 60m  
08.30 K 800m / försök  
08.50 M Sjukamp / längd  
09.05 M 800m / försök Mattias Claesson (h3, kl 09.14)
-    
12.00 K 3000m / försök  
12.20 M Tresteg / kval Christian Olsson (kvalgräns 16.95)
12.30 M Höjd / kval  
12.35 K 60m häck / försök  
13.00 M 60m / försök  
13.45 M 1500m / försök  
14.20 K Stav / kval  
14.30 K 1500m / försök Ulrika Johansson (h1, kl 14.30)
14.35 M Sjukamp / kula  
14.45 M Längd / kval 1  
15.10 M 3000m / försök  
15.30 M Sjukamp / höjd  
15.50 M 60m häck / försök Philip Nossmy (h3, kl 16.02)
16.10 M Längd / kval 2 Michel Tornéus (kvalgräns 8.00)
16.25 K 60m / försök Lena Berntsson (h3, kl 16.37) 
    Emma Rienas (h4, kl 16.43)
17.05 K 400m / semi  
17.30 M 400m / semi  
18.00 INVIGNING  
     
LÖRDAG 13 MARS  
07.00 K Femkamp / 60m häck  
07.15 M Sjukamp / 60m häck  
07.20 K Kula / kval  
07.40 K Femkamp / höjd 
 
08.00 K Längd / kval  
08.00 M 4x400m / försök  
08.40 M Sjukamp / stav  
09.00 M 800m / semi  
10.00 K Femkamp / kula  
-    
12.45 K Femkamp / längd  
14.00 K 60m häck / semi  
14.00 K Tresteg / FINAL  
14.15 M Stav / FINAL  
14.20 M 60m / semi  
14.20 M Kula / FINAL  
14.40 M Sjukamp / 1000m  
14.55 K 3000m / FINAL  
15.05 K Höjd / FINAL Emma Green
15.10 K Femkamp / 800m  
15.30 K 400m / FINAL  
15.45 M 1500m / FINAL  
15.45 M Längd / FINAL  
16.05 M 400m / FINAL  
16.25 K 60m häck / FINAL  
16.50 M 60m / FINAL  
     
SÖNDAG 14 MARS  
14.00 K 60m / semi Emma Rienas (s1, kl 14.00)
    Lena Berntsson (s3, kl 14.12)
14.00 K Längd / FINAL  
14.20 K Stav / FINAL  
14.25 M 60m häck / semi Philip Nossmy (s3, kl 14.37)
14.35 K Kula / FINAL   
14.45 K 1500m / FINAL  
15.00 M 3000m / FINAL  
15.00 M Höjd / FINAL  
15.15 K 800m / FINAL  
15.30 M 800m / FINAL  
15.40 M Tresteg / FINAL  Christian Olsson
15.45 K 4x400m / FINAL  
16.10 K 60m / FINAL Lena Berntsson, Emma Rienas
16.25 M 60m häck / FINAL Philip Nossmy
16.50 M 4x400m / FINAL  

 

 
>