Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 18 oktober 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Tidsprogram med svenska ögon

Nedanstående sammanställning redovisar det av Internationella Friidrottsförbundet i november 2007 fastställda "slutliga" tidsprogrammet översatt till svenska tider.

Observera dock att ändringar i det s k "definitiva" tidsprogrammet erfarenhetsmässigt görs ända in i det sista. Oftast är ändringarna marginella, dvs det kan handla om flyttningar 5-10-15 minuter i någon riktning för ett antal grenar.

I programmet nedan har det svenska deltagandet som fick SOK-klartecken hösten 2007 prickats in. Självklart är dessa klartecken villkorade av att de aktiva är skadefria och i god form när det är dags för OS sommaren 2008.

(Naturligtvis är det svenska deltagandet i semifinaler och finaler inte givet på förhand utan beroende av utfallet av närmast föregående tävlingsrond. Endast i mångkamp och på sträckor från 10000m och uppåt är det "final direkt".)

 

Uppdaterat: 20 augusti 2008

 
FREDAG 15 AUGUSTI  
03.00 K Sjukamp / 100m häck  
03.05 M Kula / kval   
03.45 M 100m / försök  
04.30 K Sjukamp / höjd  
04.40 M Slägga / kval 1  
05.10 K 800m / försök  
06.10 M Slägga / kval 2  
-    
13.00 K Sjukamp / kula  
13.10 M 1500m / försök  
13.45 M 100m / kvart  
13.55 K Diskus / kval 1  
14.25 K 3000m hinder / försök  
15.00 M Kula / FINAL  
15.15 K Sjukamp / 200m  
15.20 K Diskus / kval 2 Anna Söderberg
15.40 K Tresteg / kval Carolina Klüft
15.55 M 400m häck / försök   
16.45 K 10000m / FINAL  
     
LÖRDAG 16 AUGUSTI  
03.00 M 20 km gång / FINAL  
03.10 K Kula / kval  
03.20 M 3000m hinder / försök Mustafa Mohamed (h2, kl 03.32)
03.50 K Sjukamp / längd   
04.10 K Stav / kval  
04.40 M Diskus / kval 1  
04.50 K 100m / försök  
06.05 M Diskus / kval 2 Niklas Arrhenius
06.10 K 400m / försök  
-    
13.00 K Sjukamp / spjut 1  
13.30 K 800m / semi  
14.00 M Längd / kval  
14.05 M 100m / semi  
14.10 K Sjukamp / spjut 2  
14.35 K 100m / kvart  
15.10 K Kula / FINAL  
15.15 M 400m häck / semi  
15.45 K Sjukamp / 800m  
16.30 M 100m / FINAL  
     
SÖNDAG 17 AUGUSTI  
01.30 K Marathon / FINAL  
-    
13.00 K 100m häck / försök Susanna Kallur (h1, kl 13.00)
13.10 M Slägga / FINAL   
13.45 K 100m / semi  
14.10 K 400m häck / försök  
14.20 M Höjd / kval Stefan Holm, Linus Thörnblad
15.00 K 400m / semi   
15.30 K 3000m hinder / FINAL  
15.35 K Tresteg / FINAL  
15.55 M 1500m / semi  
16.25 K 100m / FINAL  
16.45 M 10000m / FINAL  
     
MÅNDAG 18 AUGUSTI  
03.00 M 400m / försök Johan Wissman (h2, kl 03.08)
03.10 K Slägga / kval 1  
04.00 M Tresteg / kval  
04.05 M 200m / försök   
04.50 K Slägga / kval 2  
05.10 M 110m häck / försök  
-    
13.00 K Diskus / FINAL  
13.20 K Stav / FINAL  
13.40 K 100m häck / semi Susanna Kallur (s2, kl 13.48)
14.05 M 200m / kvart  
14.10 M Längd / FINAL  
14.45 K 400m häck / semi  
15.10 M 3000m hinder / FINAL Mustafa Mohamed
15.35 K 800m / FINAL  
16.00 M 400m häck / FINAL  
     
TISDAG 19 AUGUSTI  
03.00 K Spjut / kval 1  
03.40 K Längd / kval Carolina Klüft
04.00 K 200m / försök  
04.30 K Spjut / kval 2  
-    
13.00 K 200m / kvart  
13.10 M Höjd / FINAL Stefan Holm
13.35 K 5000m / försök  
14.45 M 110m häck / kvart  
15.00 M Diskus / FINAL  
15.25 M 200m / semi  
15.45 M 400m / semi Johan Wissman
16.10 K 400m / FINAL  
16.30 K 100m häck / FINAL  
16.50 M 1500m / FINAL  
     
ONSDAG 20 AUGUSTI  
13.00 M 800m / försök  
13.20 K Slägga / FINAL  
14.15 M 5000m / försök  
14.40 M Stav / kval Alhaji Jeng, Jesper Fritz
15.30 M 110m häck / semi  
15.55 K 200m / semi  
16.20 M 200m / FINAL  
16.35 K 400m häck / FINAL  
     
TORSDAG 21 AUGUSTI  
03.00 K 20 km gång / FINAL  
03.10 M Spjut / kval 1 Magnus Arvidsson
03.20 M Tiokamp / 100m  
03.50 K Höjd / kval Emma Green
04.30  M Tiokamp / längd   
04.40 M Spjut / kval 2  
06.20 M Tiokamp / kula  
-    
13.00 K 1500m / försök  
13.10 M Tiokamp / höjd  
13.20 K Spjut / FINAL  
13.30 K 200m / FINAL  
13.50 M 800m / semi  
14.20 M Tresteg / FINAL  
14.20 M 4x100m / försök  
14.55 K 4x100m / försök  
15.20 M 400m / FINAL Johan Wissman
15.45 M 110m häck / FINAL  
16.00 M Tiokamp / 400m  
     
FREDAG 22 AUGUSTI  
01.30 M 50 km gång / FINAL  
03.00 M Tiokamp / 110m häck  
04.05 M Tiokamp / diskus 1  
05.25 M Tiokamp / diskus 2  
06.55 M Tiokamp / stav  
-    
13.00 M Tiokamp / spjut 1  
13.20 K Längd / FINAL Carolina Klüft
13.40 K 4x400m / försök  
13.55 M Stav / FINAL  
14.10 M 4x400m / försök  
14.15 M Tiokamp / spjut 2  
14.40 K 5000m / FINAL  
15.15 K 4x100m / FINAL  
15.40 M Tiokamp / 1500m  
16.10 M 4x100m / FINAL  
     
LÖRDAG 23 AUGUSTI  
13.00 K Höjd / FINAL Emma Green
13.10 M Spjut / FINAL Magnus Arvidsson
13.30 M 800m / FINAL  
13.50 K 1500m / FINAL  
14.10 M 5000m / FINAL  
14.40 K 4x400m / FINAL  
15.05 M 4x400m / FINAL  
     
SÖNDAG 24 AUGUSTI  
01.30 M Marathon / FINAL  

 

 
>