Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.seNYA STATISTIKSYSTEMET


Resultatrapportering och årsbästalistor har varit en självklar del av friidrott.se ända sedan starten 1998. Från början var det en helt manuell process och har i princip så förblivit även om olika tekniska hjälpmedel naturligtvis tillkommit under årens lopp.

Nu står dock Svensk Friidrott i begrepp att ta ett stort steg mot en effektivisering av statistikprocessen där informationen i resultatlistorna huvudsakligen skall läsas in och behandlas automatiskt. Något som i sin tur skall möjliggöra en mer omfattande och snabbare uppdaterad statistik.

Planen är att det nya systemet - som utvecklas i samarbete med finska Tilastopaja - skall tas i bruk under 2020. För att detta skall vara möjligt krävs ett omfattande förberedelsearbete under 2019.

Nyckeln är förstås att etablera fungerande automatisk överföring av information från de olika system för tävlingsadministration som används inom svensk friidrott. Det utvecklingsarbetet är redan inlett.

En annan avgörande faktor är att det för systemet går att automatiskt koppla rätt aktiv till resp resultat. För att möjliggöra detta kommer systemet att utgå från föreningarnas medlemsregister i RF:s IdrottOnline.


Tillgång till medlemsregistren behövs

Detta förutsätter i sin tur att Svensk Friidrotts statistiksystem får tillgång till vissa uppgifter i dessa register. Det handlar - förutom klubbtillhörigheten - endast om namn och födelsedatum.

För föreningarna är det en snabb och ytterst enkel process med några få klick, så det finns ingen anledning att vänta. Följ bara länken "Tillgängliggör medlemsregister" i högerspalten för närmare anvisningar!

Ju tidigare föreningsregistren blir tillgängliga desto tidigare går det att komma igång med seriösa testkörningar av det nya systemet, vilket i sin tur förbättrar möjligheterna för att i enlighet med planen vara i full funktion 2020.PS. Fram till dess alla komponenter i det nya statistiksystemet är på plats och nödvändiga testkörningar genomförts kommer förstås resultatrapportering och statistik här på friidrott.se att fungera som tidigare.


NYA STATISTIKSYSTEMET:

Kontaktperson

Jonas Hedman

Jonas Hedman

a 0709-99 51 04
e-post


Avdelningar

Intro

Föreningsprenumeration

Privatprenumeration

Distriktsstatistik

Ny resultatmall

Uppdatera medlemsregistret i IdrottOnline

Viktig info för tävlingsarrangörer

Tillgängliggör medlemsregistret!

Klara föreningar

AKTUELLA RESULTAT /
AKTUELL STATISTIK:

Kontaktperson

A Lennart Julin

A Lennart Julin

a 0705-32 66 44
e-post