Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 4 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Uppdatera medlemsregistret
i IdrottOnline regelbundet

 

17 dec 2019 När föreningen tillgängliggjort sitt medlemsregister i RF:s IdrottOnline – alltså aktiverat integrationen – är det viktigt att regelbundet åtminstone varannan månad också uppdatera det i IdrottOnline. De flesta föreningar uppdaterar sitt lokala medlemsregister mot IdrottOnline när det gäller LOK-stödsaktiviteter (medlemmar 7-25 år) men det gäller att uppdatera med alla förändringar inklusive samtliga nya medlemmar över 25 år.

Så förenklar man uppdateringen
Det finns ett tiotal program för administrering av medlemsregister som har avtal med IdrottOnline vilket möjliggör en automatisk koppling. På så sätt kan föreningar enkelt uppdatera sitt lokala medlemsregister i IdrottOnline. Nedan finns info om bland annat vilka program som stödjer IdrottOnline.
Genom att hålla föreningens medlemsregister uppdaterat i IdrottOnline så får Svenska Friidrottsförbundet korrekta uppgifter till resultat- och statistiksystemet och därmed också en bättre och tillförlitligare statistik och resultatservice.

Medlemsadministrationsprogram som stöder IdrottOnline

Support RF:s IdrottOnline

Så tillgängliggör du din förenings medlemsregister i IdrottOnline

Föreningar som tillgängliggjort sitt medlemsregister

NYA STATISTIKSYSTEMET:

Kontaktperson

Jonas Hedman

Jonas Hedman

a 0709-99 51 04
e-post


Avdelningar

Intro

Föreningsprenumeration

Privatprenumeration

Distriktsstatistik

Ny resultatmall

Uppdatera medlemsregistret i IdrottOnline

Viktig info för tävlingsarrangörer

Tillgängliggör medlemsregistret!

Klara föreningar

AKTUELLA RESULTAT /
AKTUELL STATISTIK:

Kontaktperson

A Lennart Julin

A Lennart Julin

a 0705-32 66 44
e-post