Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.seViktig information
för tävlingsarrangörer


10 juni 2020 I mitten på juni offentliggjordes Svensk Friidrotts nya resultat- och statistiksystem. Det innebär att resultatlistor huvudsakligen läsas in automatiskt vilket bland annat möjliggör en mer omfattande och snabbare uppdaterad statistik, möjlighet att söka på namn för att få samlad info om en aktiv, bättre resultatservice mm.
Systemet underlättar också tävlingsarrangemangen för föreningarna eftersom aktiva vid anmälan kan hämtas direkt från databasen.

 

Statistiksystemet är något som alla inom svensk friidrott har nytta av och ju mer vi hjälps åt desto bättre fungerar det. Det innebär lite nya rutiner för tävlingsarrangörer och det kommer att ta lite tid innan alla vant sig. Men vi gör detta tillsammans och det kommer att leda fram till något bra.

Så rapporteras resultat in
Det finns två sätt att rapportera in resultat: Aningen genom att använda något av de sex tävlingsadministrationsprogram som är anpassade för systemet eller (för mindre tävlingar) Excel-mallen.
Resultatlistor gjorda i Excel-mallen mejlas till resultat@friidrott.se så snart som möjligt efter avslutad tävling. Läs mer längre ner.

Tävlingsadministrationsprogrammen är en viktig del i detta flöde och två av de program som länge använts har slutat utvecklas och kommer därmed inte att fungera tillsammans med det nya statistiksystemet. De tävlingsarrangörer som använder något av dessa program behöver alltså byta.
 

Att i hög grad automatisera resultatrapporteringen innebär på många sätt ett paradigmskifte och för att det ska fungera så bra som möjligt informerar vi här om fem saker som i första hand gäller svenska arenatävlingar.
 

• Tävlingsadministrationsprogram kompatibla med statistiksystemet.
• Tävlingsadministrationsprogram som INTE är kompatibla med statistiksystemet.
Ny Excel-mall för inrapportering av resultat från små arenatävlingar.
• Ny mejladress för inrapportering av resultat till SFIF Statistik.
• Tillgängliggör din förenings medlemsregister i IdrottOnline.

 

Tävlingsadministrationsprogram
Alla större arenatävlingar använder tävlingsadministrationsprogram för genomförandet på tävlingsdagen. Hösten 2019 fanns det åtta sådana program i bruk i Sverige som tillsammans stod för cirka 70 procent av alla arenaresultat under ett år. Sex av dessa sade ja till att anpassa sig för att de blir kompatibla med statistiksystemet så att resultat automatiskt kan laddas upp i databasen.

De sex tävlingsadministrationsprogrammen inklusive företag och kontaktperson:
Antelope. IC Control, Bromma. Erik Berglund.
AthletiComp. FurAsk, Kungsbacka. Håkan Harrysson.
EasyRecord, Varberg. Max Lingefjärd och Fredrik Hällefors.
• Hego, Stockholm. Mucki Heimann.
Track&Field. SwedishTiming, Lerum. Christer Falk.
• WebAthletics, Nyköping. Claes Jurstrand.

 

WindAthletics och Arena RunPro utvecklas inte längre
Två tävlingsadministrationsprogram som finns på marknaden men som slutade utvecklas för flera år sedan är WindAthletics (Gunnar Johansson, Hallsberg) och Arena RunPro (Michael Öhman och Karl Borgö). De tävlingsarrangörer som använder något av dessa två program behöver byta.

 

Excel-mall för inrapportering av resultat från små tävlingar
Den klart största delen av alla arenaresultat görs på stora tävlingar som använder tävlingsadministrationsprogram. Men de flesta arenatävlingar är små med få starter där resultatlistan tidigare skapades i Word-dokument eller liknande.
Sedan januari 2020 är det dock en Excel-mall som gäller för att resultaten ska kunna läsas in i databasen på ett bra sätt (detta gäller alltså tävlingar som inte använder tävlingsadministrationsprogram).
Övergången kommer innebära lite nya rutiner och det kommer att ta lite tid men i slutändan kommer denna automatisering att gynna oss alla. Vi får en bättre resultatrapporteringen och en fylligare och snabbare uppdaterad årsstatistik.

 

Ny mejladress för inrapportering av resultat till SFIF
Inrapportering av resultatlistor till SFIF Statistik är en viktig del för att resultatredovisning och statistik ska hålla en bra kvalitet. Rapportering av resultat från tävlingar som använder något av de sex tävlingsadministrationsprogrammen sker automatiskt (för vissa program mejlar man in filen) medan resultatlistor gjorda i Excel-mallen skickas via epost.
Sedan 1 januari 2020 gäller denna mejladress: resultat@friidrott.se.


När det gäller svenskar som bor och/eller tävlar utomlands så är vi tacksamma för om aktiva, klubbledare, tränare etc meddelar vilka dessa är till adressen ovan. Ju fler aktiva vi har koll på som tävlar utomlands desto bättre är möjligheterna att hitta resultaten med den nya automatiserade teknik som det nya statistiksystemet möjliggör.
 

Tillgängliggör din förenings medlemsregister i IdrottOnline
Det nya statistiksystemet möjliggör bland annat bättre resultatservice, djupare årsbästalistor och att man kommer kunna se arenatävlingarna som en aktiv gjort ett specifikt år.

Som en kvalitetssäkring för att rätt resultat paras ihop med rätt person används RF:s IdrottOnline där föreningarnas medlemsregister finns. Därför ber vi dig att tillgängliggöra din förenings medlemsregister genom att aktivera den integration vi skapat.
Det tar bara några minuter, följ länken nedan. T o m 25 november 2019 hade 160 föreningar gjort integrationen. Om din förening saknas i listan så gör integrationen så snart som möjligt. Meddela undertecknad när det är gjort.
Så tillgängliggör man medlemsregistret i IdrottOnline

Jonas Hedman
Projektledare Svensk Friidrotts Resultat- och statistiksystem

jonas.hedman@friidrott.se