Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Resultatlistemall
för mindre tävlingar

 

18 mar 2021

Excel-mallen version 2.11 upplagd 210118

I juni togs Svensk Friidrotts nya resultat- och statistiksystem i bruk. Det finns i nuläget sex tävlingadministrationsprogram* för arenafriidrott som är integrerade med statistiksystemet. För de tävlingsarrangörer som inte använder något av dessa program gäller nedanstående resultatlistemallar i Excel-format sedan januari 2020 för att resultaten ska kunna läsas in i statistiksystemet.

Det finns olika mallar för olika typer av tävlingar – sprint-häck, medel-långdistans, hopp, kast, mångkamp, stafett samt utom arena lopp på väg, terräng och vägstafett. Förklaring hur mallarna används finns i de två dokumenten nedan. Varje fil innehåller ett antal flikar – välj den som passar din tävling bäst. Om du till exempel arrangerat en kasttävling så välj filen Banlöpning, hopp och kast och i den fliken Kast.
Lägg samtliga grenar i samma flik.
Respektive mall innehåller också förklaring samt exempel.

Observera att detta är version 2.11 av mallen. Det kommer fler uppgraderingar tills vi hittat slutlig form så gå alltid in och ladda ner senaste versionen här innan resultatlistan skapas.

Tänk också på att skicka alla former av rättelser i resultatlistor till mejladressen som finns i Excel-mallen: resultat@friidrott.se.
Återigen: Dessa resultatlistemallar är till för tävlingar som INTE använder tävlingsadministrationsprogram.
För frågor och/eller feedback: kontakta Jonas Hedman (info uppe till höger).

Löpning, hopp och kast

Mallen innehåller fyra kategorier (flikar):
1) Banlöpning hopp och kast
2) Kast
3) Medel-lång
4) Mångkamp 1 dag
Ladda ner Excel-mallen Banlöpning, hopp, kast mångkamp 1 dag (210118)

Ladda ner Excel-mall för Kraftmätningen (210318)

Mångkamp, väg&terräng, stafett och lag

Filen innehåller fyra flikar. Uppdaterad 210118.
Ladda ner Excel-mallen Mångkamp, väg&terräng, stafett och lag

Ps Mallen är gjord i Excel-format men går att använda i de flesta kalkylprogram. Resultatlistor gjorda i mallen mejlas till resultat@friidrott.se. Den adressen läses regelbundet av Svensk Friidrotts statistiker.

*De sex tävlingsadministrationsprogram som är kompatibla med det nya statistiksystemet: • Antelope • AthletiComp • EasyRecord • Hego • Track&Field • WebAthletics.

Exempel på resultatlistor (Excel)
Arenaävling inkl 11 år och yngre i separat flik
Mixat lopp (pojkar och flickor i samma lopp)
Kasttävling inkl 11 år och yngre i separat flik
Ungdomstävling med stafett
Kraftmätningen (210318)


Ny aktivitetsrapport för barntävlingar (6-11 år)

25 feb 2020

På Förbundsårsmötet i Karlstad 2019 beslutades om de nya regler gällande hur barn 6-11 år bör tävla i friidrott. En av de regler som fastslogs var att inga resultatlistor ska publiceras och spridas via webbsidor efter tävlingen. I häftet Friidrottens tävlingar för barn har vi listat ett antal rekommenderade tävlingsformer. Alla med målet att maximera den tid barnen är aktiva och minimera tiden de är inaktiva.

De nya barnreglerna gäller från och med utomhussäsongen och för att få en överblick hur många föreningar som genomför någon av Svensk Friidrotts rekommenderade tävlingsformer ber vi alla arrangörer fylla i en aktivitetsrapport efter avslutad tävling. I den vill vi få in svar som: hur många barn deltog? Vilken tävlingsform använde ni? Och vilka föreningar var representerade.

Ladda ner aktivitetsrapporten


Kontaktperson: Frida Hogstrand, 076-826 36 38