Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


RESULTATBÖRSEN

 

I friidrott.se:s resultatbörs redovisas tävlingsresultat enl följande principer:

1. Tävlingar i Sverige

Vi redovisar dessa uteslutande genom att länka till den resultatlista som arrangören publicerat på nätet.

2. Tävlingar utomlands

Som komplement till resultatlistelänken strävar vi här efter att plocka ut de svenska resultaten.

 

 

INRAPPORTERING AV RESULTAT

 

Sker lämpligen genom att skicka den kompletta resultatlistefilen per e-post till SFIF Statistik.

Alternativt kan rapportering ske genom att ge direktlänk till komplett resultatlista publicerad på internet.

OBS: Glöm inte länken om tävlingen önskas redovisad i resultatbörsen (se ovan)!

Alternativt kan resultatlista el motsv (protokollskopior)

* faxas till
08-724 68 61

* skickas per post till
SFIF Statistik
Heliosgatan 3
120 30  STOCKHOLM

 

1. Tävlingar i Sverige

I ansvaret som arrangör av tävling i Sverige ingår att utan speciell anmodan rapportera in alla resultat enl ovan.

 

2. Tävlingar utomlands

För landskamper och internationella mästerskap får SFIF automatiskt alla resultat. 

I övrigt skickar utländska arrangörer normalt INTE resultatlistor direkt till SFIF.

Då ankommer det alltså på den tävlande själv eller dennes ledare att säkerställa att resultatrapport kommer in till SFIF Statistik.

 

 

ÅRSBÄSTALISTORNA

 

För att ett resultat skall vara aktuellt för att komma med i SFIF:s årsbästalistor krävs bekräftelse genom officiell resultatrapport från arrangören.

Med "officiell resultatrapport" menas normalt den fullständiga resultatlistan.

Kontaktperson

Jonas Hedman

Jonas Hedman

a 0709-99 51 04
e-post

Kontaktperson

A Lennart Julin

A Lennart Julin

a 0705-32 66 44
e-post