Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.seCASTORAMA 2020 är öppen för alla friidrottare som
representerar föreningar anslutna till SFIF.

CASTORAMA 2020 omfattar såväl individuella tävlingar för både män och kvinnor som en gemensam lagtävling.

CASTORAMA 2020 är en kastmångkamp där varje förening arrangerar sina egna deltävlingar och SFIF svarar för sammanställandet och uträknandet av de totala resultaten med utgångspunkt från inkomna resultatlistor.

Tävlingsperiod 2020

22 augusti - 18 oktober 2020

Sanktionering

Sker enligt gängse regler av resp SDF.

Antal tävlingar

Förening får arrangera valfritt antal tävlingar. Varje sanktionerad tävling är öppen för deltagare från alla föreningar i hela landet. En aktiv får ställa upp i valfritt antal tävlingar.

Grenprogram och -ordning

Män: Kula/7.26, spjut/800, diskus/2.0, slägga/7.26.
Kvinnor: Kula/4.0, spjut/600, diskus/1.0, slägga/4.0.
Alla grenar måste avverkas i angiven ordning under en dag.

Antal försök/gren

Varje aktiv har rätt till högst fyra (4) försök i varje gren.

Poängtabeller

För CASTORAMA används speciella poängtabeller som kan laddas ned (se länk i högerspalten!) i PDF-format.
Anm: Tabellerna utgår från de internationella poängtabellerna från 1962 (män) resp 1971 (kvinnor).

Individuell tävling

För varje deltagare beräknas poängsumman för resultaten i de fyra delgrenarna. Endast tävlande som startat i alla fyra grenarna medräknas i CASTORAMA, oberoende av hur hög poängsumma som uppnåtts i övriga genar.

Lagtävling

Varje förening som haft en eller flera deltagare i en sanktionerad CASTORAMA-tävling deltar automatiskt i lagtävlingen. I lagtävlingen sammanräknas poäng för varje förenings max 12 bästa deltagare poängmässigt oavsett kön. Endast aktiva som fullföljt tävlingen, dvs startat i alla fyra delgrenarna, får medräknas i laget.

Protokoll

En särskild CASTORAMA-blankett kan laddas ned direkt härifrån friidrott.se (se länk i högerspalten). Dessa blanketter kan användas som tävlingsprotokoll och kan också fungera som resultatlista (= direkt kopia av protokollet).

Resultatrapportering till SFIF Statistik

För smidig inrapportering till Svensk Friidrotts nya statistiksystem kommer inom kort att på friidrottsstatistik.se finnas ett webbfomulär - som dessutom automatiskt räknar ut poängen - att fylla i. OBS: Alla som deltagit - alltså även de som ej fullföljt hela kastmångkampen - skall redovisas! 

Fram till dess det nya webbformuläret är på plats sker resultatrapportering som tidigare, dvs genom att inskannade protokollskopior eller utskrivna resultatlistor skickas per e-post till SFIF Statistik!

Resultatlistor

Fullständiga resultatlistor (inkl alla som ev avbrutit sin kastmångkamp) skall förutom till SFIF även skickas samtliga berörda SDF och föreningar.

Sista rapportdag

För att medräknas i CASTORAMA 2020 skall resultatlista vara SFIF STATISTIK tillhanda via den elektroniska mallen eller per e-post senast den 31 oktober 2020.

Slutresultat

Uträknas av SFIF med utgångspunkt från inkomna resultatlistor och beräknas publiceras på SFIF:s hemsida i december 2020.

Priser

De tre främsta föreningarna i lagtävlingen kommer att erhålla presentkort på resp 4000, 2500 och 1500 kronor.
Dessutom finns fyra uppmuntringspriser i form av presentkort på vardera 1500 kronor som allra övriga föreningar som har kompletta lag (12 aktiva) har chans på.
Presentkorten skall användas för inköp av kastredskap via SFIF.


 

Resultatlistor

Fullständiga resultatlistor (inkl alla som ev avbrutit sin kastmångkamp) skall i enlighet med gällande bestämmelser senast inom åtta dagar insändas till SFIF och samtliga berörda SDF och föreningar.

Protokoll

En särskild CASTORAMA-blankett kan laddas ned direkt härifrån friidrott.se (se länk i högerspalten). Dessa blanketter kan användas som tävlingsprotokoll och kan också fungera som resultatlista (= direkt kopia av protokollet).