Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


lagsm15-(1).png


Tävlingsbestämmelser

 

Allmänt

Lag-SM organiseras av SFIF som fastställer alla bestämmelser och beslutar om ev tolkning av dessa bestämmelser.

Lag-SM omfattar årligen två kvalmatcher och en final. I kvalmatcherna deltar sex lag. Finalen omfattar åtta lag.

I finalen deltar de sex främsta lagen från föregående års final samt vinnarna av de två kvalmatcherna.

I kvalmatcherna deltar de lag som året före kom 7:a/8:a i finalen, de lag som kom 2:a-5:a i kvalmatcherna samt vinnarna av regionsseriefinalerna i Götaland och Svealand.

 

Grenprogram

Män Kvinnor
   
100m 100m
200m 200m
400m 400m
800m 800m
1500m 1500m
5000m 5000m
3000m hinder 3000m hinder
110m häck 100m häck
400m häck 400m häck
Höjd Höjd
Stav Stav
Längd Längd
Tresteg Tresteg
Kula Kula
Diskus Diskus
Slägga Slägga
Spjut Spjut
4x100m 4x100m

 

Antal deltagare

Varje förening skall ha en deltagare i varje individuell tävlingsgren samt ett stafettlag. Högst tre tävlande per lag får dubblera, dvs starta i två individuella grenar.

Extra deltagare utom tävlan tillåtes ej i någon tävlingsgren.

 

Arena / utrustning

Match skall arrangeras på arena med allvädersbeläggning med minst sex rundbanor och som har godkänd eltidtagningsanordning med målfoto och som i övrigt har fullgod teknisk utrustning. Den arena där Lag-SM-finalen genomförs bör ha åtta rundbanor.

 

Gruppindelning

Kvalmatchernas gruppindelning görs av SFIF med strävan efter idrottslig balans. Hänsyn tas också till att manliga och kvinnliga lag från samma klubb så långt möjligt skall tävla på samma plats.

 

Arrangör

Utses av SFIF sedan gruppindelning genomförts.

 

Teknisk delegat / jury

Teknisk delegat (TD) utses av SFIF. På kvalmatch fungerar TD som överdomare.

Vid finalen skall jury bestående av TD plus två neutrala personer finnas.

 

Inbjudan /anmälan

Kvalificerad förening skall till SFIF bekräfta sitt deltagande i lag-SM på särskilt anmälningsformulär, ett per lag.

Arrangör skall senast tio dagar före match översända inbjudan till övriga deltagande föreningar.

Inbjudna föreningar skall senast fem dagar före match bekräfta sitt deltagande.

Anmälningsavgift till Lag-SM-kvalet är 1000 kr/lag och för direktkvalade till Lag-SM-final 2000 kr/lag. För lag som går vidare från kval till final ska ytterligare 1000 kr betalas till finalarrangören. Alla anmälningsavgifter betalas direkt till arrangerande förening.

Kopia av inbjudan och bekräftelse skall samtidigt skickas till SFIF.

 

Tekniskt möte

Tekniskt möte för de deltagande klubbarnas lagledare skall ledas av teknisk delegat och hållas ej senare än en timme före tävlingsstart.

 

Laguppställning

Preliminär laguppställning skall meddelas arrangören senast fem dagar före match.

Definitiv laguppställning skall lämnas vid tekniska mötet.

Ändring kan dock göras fram till 20 minuter före grenstart eller ännu senare om detta är tävlingsadministrativt möjligt.

Ändring behöver ej godkännas av teknisk delegat, dock uppmanas deltagande lag att vara sparsamma med sena ändringar.

 

Representationsbestämmelser

SFIF:s representationsbestämmelser gäller för lag-SM. Observera speciellt bestämmelserna för SM-tävlingar när det gäller utländsk medborgare.

Tävlande måste vara behörig att representera förening senast den 15 maj för att få delta i match. (Dvs den som byter förening efter den 15 maj kan ej tävla i match för den nya föreningen).

Om förening har flera lag i cupsystemet får tävlande delta endast i ett av lagen i resp matchomgång.

 

Avbrutet deltagande

Om förening avbryter deltagande i lag-SM (final eller kvalmatch) nedflyttas den till lägsta division i egen region.

Utebliven start i fyra eller fler tävlingsgrenar räknas som avbrutet deltagande.

Undantag gäller dock från denna bestämmelse om uteblivna starter orsakas av minst en timmes försening av allmänna kommunikationsmedel eller av för huvuddelen av föreningslaget anordnad busstransport som bevisligen försenats genom fordonshaveri.

Sådana förseningar får dock ej försena eller ändra fastställt tidsprogram.

 

Lottningsschema

Nedanstående av SFIF fastställt schema för banfördelning och hopp/kastordning skall följas.

SFIF genomför i förväg lottdragningen mellan deltagande lag.

 
6 lag (kvaltävlingar)
A
B
C
D
E
F
100, längd, spjut
4
3
6
5
2
1
200, hinder, tresteg
3
5
1
4
6
2
400, 5000, slägga
1
2
5
6
3
4
800, höjd, 4x100
5
4
2
3
1
6
1500, lång häck, kula
6
1
3
2
4
5
kort häck, stav, diskus
2
6
4
1
5
3


8 lag (final) A B
C
D
E
F
G
H
100, 5000, längd 1 2
3
4
5
6
7
8
200, hinder, kula 5 4
7
2
1
8
6
3
400, spjut 3 8
1
6
7
5
2
4
800, stav 8 3
2
7
6
1
4
5
1500, höjd 7 6
5
8
3
4
1
2
kort häck, tresteg 4 5
6
1
2
3
8
7
lång häck, diskus 6 7 4 3 8 2 5 1
4x100, slägga 2 1 8 5 4 7 3 6Tidsprogram

Nedanstående av SFIF fastställt tidsprogram skall följas - med faktisk starttid = 00.00 i programmet) såvida ej idrottsplatsens utformning hindrar detta. Vid TV-sänd tävling kan hänsyn också tas till önskemål från det bolag som sänder tävlingen.

KVALTÄVLINGAR (6 LAG)

Tid Löpning Hopp Kast
00.00     M/K Slägga
00.05   M Stav  
00.15   K Tresteg  
00.25   M Höjd  
00.30 K 400m häck  
00.45 M 400m häck    
01.00 M 100m    
01.10 K 100m    
01.25 K 3000m hinder M Längd  
01.45 M 3000m hinder   M/K Diskus
02.00 M 200m    
02.10 K 200m    
02.25 K 800m    
02.30   K Stav  
02.35 M 800m    
02.40   K Längd  
02.45 K 5000m    
03.00   K Höjd  
03.10 M 5000m    
03.30     M/K Spjut
03.35 K 100m häck    
03.40     M/K Kula
03.50 M 110m häck M Tresteg  
04.10 K 400m    
04.20 M 400m    
04.30 K 1500m    
04.40 M 1500m    
04.50 K 4x100m    
05.00 M 4x100m    


 

FINAL (8 LAG)

Tid Löpning Hopp Kast
00.00 K 100m häck M Stav M Slägga
00.15 M 110m häck K Tresteg K Kula
00.35 K 400m    
00.45 M 400m    
01.10 M 100m   K Slägga
01.20 K 100m    
01.45 K 1500m   M Kula
02.00 M 1500m M Längd  
02.20     K Spjut
02.25 M 3000m hinder    
02.30   M Höjd  
02.45 K 3000m hinder    
03.30     M Spjut
03.35 K 400m häck    
03.40   K Längd  
03.50 M 400m häck    
04.20 M 200m    
04.30 K 200m K Höjd  
04.40 M 5000m   M Diskus
04.50   K Stav  
05.10 K 5000m    
05.30   M Tresteg  
05.40 K 800m    
05.50     K Diskus
06.00 M 800m    
06.25 M 4x100m    
06.40 K 4x100m    

 

Antal försök

I längd, tresteg, kula, diskus, slägga och spjut är antalet försök sex per deltagare. I kvaltävlingarna genomförs kastgrenarna för män och kvinnor samtidigt och saxas så att kvinnorna först genomför sin första omgång, sedan männens första omgång, sedan kvinnornas andra o s v.

 

Hopphöjder

M Höjd: 150-165-175-182-187-192-196-200-203+3cm
M Stav: 260-290-320-340-360-380-400-416-431-446-456+10cm

K Höjd: 120-130-140-147-154-159-163-167-170+3cm
K Stav: 160-200-230-260-280-300-315-328-338-348+10cm

 

Delad placering

Om två tävlande delar förstaplats i en gren genomförs inget skiljeförfarande utan den delade placeringen gäller.

 

Protester

Vid lag-SM-matcher är protesttiden förkortad från gängse 30 minuter till 15 minuter räknat från när resultatet i grenen offentliggjorts.

 

Poängberäkning

Vid match med X lag: X poäng för grenseger och sedan fallande till 1 poäng för placering X i varje gren (inkl stafett). 
Dvs vid match med 6 lag: 6-5-4-3-2-1 poäng i varje tävlingsgren.

Vid delad grenplacering delas poäng lika (dvs en delad andraplats ger 4½ poäng till båda lagen i kvaltävling resp. 6½ poäng till båda lagen i finalen).

OBS: Tävlande utan giltigt resultat i en gren blir utan placering och ger därmed inte heller någon poäng.

 

Skiljeregel 

Om två eller flera föreningar uppnår samma slutliga poängsumma i match, avgörs placeringen genom antal grensegrar, därnäst antal andraplaceringar osv.

Om lag ändå fortfarande är lika avgörs placeringen i stafetten.

 

Priser

Segrande förening i lag-SM, män resp kvinnor, erhåller RF:s mästerskapstecken. Lagmedlemmarna erhåller RF:s mästerskapstecken i miniatyr.

Andra- och tredjeplacerade föreningar i lag-SM erhåller förbundets prisjetonger för SM-tävlingar.

 

Resultatlista

Fullständig resultatlista från match skall ske på sedvanligt sätt med angivande av samtliga uppnådda resultat samt poängställning efter matchen och skall finnas publicerad på Internet senast 2 timmar efter avslutad match.

 

Övrigt

I övrigt gäller i tillämpliga delar SFIF:s ordinarie tävlingsregler.

 

 

 

Föredragningslista för tekniskt möte

 

1. Matchen genomföres i enlighet med SFIF:s tävlingsregler och de speciella bestämmelser som fastställts för Lag-SM.
OBS! Tiden för inlämnande av protest är i kvalmatcher och Lag-SM-final förkortad från 30 till 15 minuter. Tiden räknas som vanligt från det att resultaten officiellt har kungjorts.

2. Namnuppgift på tävlingsledare………………………………………………………….

Namnuppgift på teknisk ledare………………………………………………………….

Namnuppgift på tävlingssekreterare…………………………………………………….

3. Eventuell tävlingsjury (teknisk delegat + två neutrala personer).
OBS! Jury endast vid Lag-SM-finalen, i kvaltävlingarna fungerar teknisk delegat som överdomare.

4. Matchen genomföres enligt fastställt tidsprogram. Vid avvikelse, som tidigare godkänts av SFIF, skall skäl anges och i majoritet godkännas av närvarande lagledare.

5. Lottning verkställs av SFIF i förväg. Tilldelad bana behålles även om lag eller medlem av lag uteblir. Vid delad placering delas poängen. Något skiljeförfarande genomförs ej. Detta gäller även teknikgrenarna.

6. Antal deltagare. OBS! Högst tre aktiva får dubblera i individuella grenar. Extra deltagare utom tävlan tillåts ej i någon gren.

7. Laguppställning överlämnas vid tekniska mötet till sekreterariatet. Laguppställningen skall innehålla uppgift om födelseår. Eventuell senare ändring kan göras fram till grenstart om detta är tävlingsadministrativt möjligt annars senast 20 minuter före grenstart.

8. Poängberäkning - se tävlingsbestämmelserna.

9. Nummerlappar behöver ej användas eftersom de tävlande skall bära resp förenings tävlingsdräkt.

10. Inga föreningsledare eller tränare tillåts vistas på innerplanen under pågående match. Detta gäller även eventuell kastplan.

11. Kontrollera att godkänd eltidtagningsutrustning finns tillgänglig samt att som reserv tillräckligt antal klockor och tidtagare finns för manuell tidtagning.

Kontrollera att det finns tillräckligt antal funktionärer (speciellt bandomare).

Om tillräckligt antal funktionärer ej finns, se till att komplettering sker genom exempelvis gästande föreningsledare. Poängtera det viktiga i att bandomarna är rätt placerade (i kurvor etc) samt att det finns en växelkontrollant per bana/växel under stafetterna. Denna skall vara placerad i jämnhöjd med bortre gränsen av växlingszonen på resp bana.

12. Hopphöjder: Se tävlingsbestämmelserna!

13. Egna redskap får användas om de före tävlingen inlämnats för kontroll och därvid godkänts av tekniske ledaren. Dessa redskap betraktas som arrangörens till dess tävlingen är avslutad. De förvaras av tekniske ledaren och får under tävlingen användas av samtliga deltagare.