Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 4 oktober 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


SM: Rättigheter/ansvar

Följande gäller för samarbetet mellan SFIF och arrangör av SM-tävling:

1. Arrangör har rätt till alla intäkter, men står också för alla kostnader för tävling.
 

2. Arrangör har rätt att sälja reklam, annonser i programblad, hospitality etc under förutsättning att det inte krockar med SFIF:s huvudsponsorers branschexklusivitet.

Det är dock tillåtet att sälja till dessa sponsorer lokalt för arrangemanget. Till exempel kan lokalt företag som tillhör huvudsponsor även direktsponsra arrangemang.

3. SFIF har rätt till 14 TV-mässiga reklamskyltar och 6 publikmässiga reklamskyltar och dessutom rätt till åtta sidor i eventuellt programblad. Skyltarna är sex meter långa.

4. Arrangör ansvarar för att det är möjligt för deltagande föreningar att få ett bra lokalt boende under mästerskapstävlingen.

Om det finns Scandic-hotell på orten ska Scandic tillfrågas om priser men de är inte branschexklusiva.

5. SFIF äger rättigheterna för reklamen på nummerlapparna.

6. Datum för SM-tävling ska vara fastlagt av SFIF senast den 1 november året före.

7. SFIF:s samarbetspartner för sportkollektion äger de exklusiva rättigheterna till försäljning av sportkläder/skor i samband med SM-tävlingarna.

8. Svenska Friidrottsförbundet äger också rätt till ett visst antal biljetter (regleras i separat avtal) i de SM-tävlingar där inträde tas.

9. SFIF utser teknisk delegat samt ev också starters/startledare/seedare till tävlingen. Arrangör svarar för kostnaden för dessas resa samt uppehälle (logi/kost).
 

10. I arbetet mot minskad doping kräver vi också av våra arrangerande föreningar att de arbetar mot doping enligt det koncept som RF antidoping tagit fram "Vaccinera klubben mot doping".

 

 

Ovanstående rättigheter/skyldigheter kan vara föremål för förändringar och regleras i separat avtal som skickas till arrangören senast sex månader efter kungörandet av arrangör.