Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 5 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se


Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Elittävlingar vintern 2021

 

Uppdaterat 9 april


Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2020-12-14) framgår att idrottsföreningar bör avstå från att ordna eller delta i tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig. På denna sida beskrivs Svensk Friidrotts ramar för elittävlingar till och med 3 maj 2021.
 

 

Vilka får tävla?

För att en aktiv ska få delta i "yrkesmässig" tävlingsverksamhet ska minst ett av dessa två kriterier vara uppfyllda:
 

  1. Uppnått resultatnivån "nationell elit, 20 år" (se resultatgränser i tabellen nedan) under 2019 eller 2020.
  2. Placerat sig bland de åtta främsta på Friidrotts-SM, ISM eller SM i mångkamp inomhus eller utomhus 2020.

Resultatgränser

Gren Män Kvinnor   Gren Män Kvinnor
60m 6.95 7.60   110m häck 14.83  
100m 10.82 11.94   400m häck 55.38 62.15
200m 21.94 24.63   Höjd 2.06 1.77
400m 49.25 56.20   Stav 4.72 3.73
800m 1:54.00 2:09.80   Längd 7.16 5.96
1500m 3:57.00 4:33.40   Tresteg 14.58 12.48
3000m 8:45.00 10:05.00   Kula 16.02 13.18
5000m 15:03.00 17:20.00   Diskus 50.40 43.50
10000m 31:15.00 36:39.00   Slägga 62.20 54.00
3000m hinder 9:38.00 10:47.00   Spjut 60.00 45.50
Halvmara 1:12.00 1:25.30   Vikt 16.00 16.60
Marathon 2:39.00 3:07.00   Femkamp   3.750p
60m häck 8.35 8.75   Sjukamp 5.000p 5.280p
100m häck   14.42   Tiokamp 6.660p  
             
Ultralöpning       Traillöpning    
100km       Perf. index 775 650
24 timmar            


Not 1: Aktiva som uppfyller något av kriterierna ovan får tävla även i andra grenar.
 
Not 2: I medel- och långdistansgrenar kan enstaka deltagare som inte har klarat ovanstående resultatgränser delta, men i så fall enbart som farthållare.

Not 3: Utländska medborgare kan tävla i elittävlingar om de klarar resultatgränserna ovan, och dessutom är bosatta i Sverige för arbete eller studier, och/eller har befunnit sig i Sverige i minst 10 dagar innan tävlingen.

Not 4: Utländska aktiva som besöker Sverige under kort tid enbart för att delta i tävling måste förhålla sig till de inresebestämmelser som gäller för resa till Sverige.
 

Möjlighet till dispens
Om en aktiv inte uppfyller kriterierna för tävlande men bedöms ha chans på en topp-5-placering på SM-tävling för seniorer kan dispens utfärdas. Detta sker i samråd med sportchef, förbundskapten och ansvarig för prestationscentrum i respektive grengrupp.

För Lag-SM-kvalet 29 maj gäller preliminärt följande: De aktiva som inte har tävlingstillstånd enligt Svensk Friidrotts definition av nationell elit kommer att få en tillfällig dispens som gäller för just den dag Lag-SM-kvalet genomförs. Dispensen omfattar även eventuella reserver.

Ansökan om dispens ska göras minst en vecka för den aktives första tävling via en kontakt med dejan.mirkovic@friidrott.se.

 
 

Anvisningar för arrangörer


Sanktionsansökan
Senast åtta dagar före tävling ska arrangör söka sanktion. Sanktion kan enbart sökas på denna blankett (pdf), som skickas till sanktion@friidrott.se.

Eftersom anvisningarna för arrangörer har förändrats flera gånger under de senaste månaderna måste sanktionsansökan skickas in för samtliga tävlingar så länge möjligheten att delta i tävlingar är begränsad till elitaktiva.

Tillsvidare är tävlingar som genomförs enligt dessa bestämmelser befriade från den sanktionsavgift som normalt finns för centralt sanktionerade tävlingar.

Förbundsstyrelsen kommer att behandla frågan om sanktionsavgifter under tävlingsåret 2021 vid sitt nästkommande möte den 23 april.

Kontroll av aktivas tävlingsskor
Aktiva som siktar på att bli uttagna till internationella mästerskap måste kunna få sina tävlingsskor kontrollerade av arrangören, så att det inte råder något tvivel om att deras resultat är fullt giltiga enligt Internationella Friidrottsförbundets "Technical Rule 5".

Små startfält
I teknikgrenar, där de aktiva är nära varandra – och funktionärer – under längre tid, är det angeläget att startfälten blir små. Maximalt 16 deltagare kan tävla i hopp- och kastgrenar, om de delas upp i två grupper som, medan de väntar på sin tur, enbart får vara på den sida av ansatsbana/höjdbädd/kastring de blir placerade på. Området runt teknikgrenarna möbleras med 8 stolar på varje sida. Stolarna placeras med ca 2 meters avstånd.

I löpgrenar tillåts maximalt följande antal deltagare i ett heat:
 
800m med start på skilda banor: Maximalt en löpare per bana.
600m-800m med start på gemensam bana: Maximalt 10 löpare per heat.
1000m–3000m med gruppstart: Maximalt 14 löpare per heat, varav nio på bakre och fem på främre startlinje.
5000m–10000m med gruppstart: Maximalt 18 löpare per heat, varav 12 på bakre och sex på främre startlinje.
Lopp utanför arena: Maximalt 20 löpare per heat. Observera dock att
ordningslagen/begränsningsförordningen gäller för arrangemang på allmän
plats.

Kontaktperson

Dejan Mirkovic

Dejan Mirkovic
Studier/landslag
a 073-600 43 44
e-postKontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-postKontaktperson

Frida Lindström

Frida Lindström

a 0702 013 049
e-postAvdelningar

Aktuellt just nu

Status mästerskap och galor

Elittävlingar våren 21

Sverige

Utomlands

Bestämmelser m m

Tävlingssystemet FRIDA