Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Instruktionsfilmer för användning av


 


För att göra det smidigare och enklare att komma igång med att använda FRIDA har vi tagit fram några korta videofilmer, som visar steg-för-steg hur man går till väga för att söka sanktion för en tävling.


 
 

Inloggning

Filmen beskriver hur man loggar in i FRIDA via Idrott Online.
 

 
 

Arenatävling

Filmen beskriver hur man söker söker sanktion för en arenatävling på nationell nivå.
 

 
 

Inomhustävling

Filmen beskriver hur man lägger till en inomhustävling som dessutom är en klubbmatch.
 

 
 

Långlopp

Filmen beskriver hur man söker sanktion för ett långlopp på distriktsnivå.
 
 

Kopiera

Filmen beskriver hur man söker sanktion för en årlig tävling genom att utgå från föregående års ansökan.
 

Använd länkarna i högerspalten för att se de olika instruktionsfilmerna!