Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 9 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Utomlands Arena 2020

OBS: Det råder som bekant stor oklarhet om när och i vilken omfattning det internationella arenatävlandet kommer att kunna genomföras den här säsongen.
Tävlingar som planerats in under våren och försommaren har ställts in eller skjutits på en oklar framtid.
Därför avvaktar vi med att presentera någon kalender här tills det med någon slags säkerhet kan sägas att det är sannolikt att de listade tävlingarna verkligen kommer att bli av.


Listan omfattar alla IAAF- och EA-sanktionerade galor 2020 kompletterade med ett urval av andra tävlingar som bedömts av svenskt intresse.

Beteckningar:
DL = IAAF Diamond League
IWC = IAAF World Challenge
IAAF = Annan IAAF-sanktion
EAp = EA Premium
EAc = EA Classic
EA = Annan EA-sanktion

Kontaktperson

Frida Lindström

Frida Lindström

a 0702 013 049
e-post

Avdelningar

- Aktuellt just nu

Sverige 2021
Centralt program
- Inomhus
- Arena
- Långlopp
- Stafetter

Utomlands 2021

- Inomhus
- Maror/halvmaror
- Arena