Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Grenprogram 2010Anm: Tävlingen i London är en 2-dagars 13-14 augusti!
 

MÄN

  DOH SHA OSL ROM NY EUG LAU GAT PAR MON STO LON ZÜR BRU
  14.5 23.5 4.6 10.6 12.6 3.7 8.7 10.7 16.7 22.7 6.8 13.8 19.8 27.8
                             
100m X   X   X       X   X X   X
200m   X   X   X X X   X     X  
400m   X   X     X   X X   X X  
800m X   X   X   X   X   X     X
1500m   X X     X   X   X   X   X
5000m X   X X   X   X     X   X  
3000mH X       X   X X X     X X  
110mH   X   X   X     X X   X X  
400mH X   X   X   X       X X   X
Höjd   X     X   X X   X   X X  
Stav   X X   X   X   X     X   X
Längd   X   X   X   X   X   X X  
Tresteg X       X     X X   X X   X
Kula X   X X   X         X X   X
Diskus   X   X   X   X   X   X X  
Spjut     X   X   X   X   X X   X

KVINNOR

  DOH SHA OSL ROM NY EUG LAU GAT PAR MON STO LON ZÜR BRU
  14.5 23.5 4.6 10.6 12.6 3.7 8.7 10.7 16.7 22.7 6.8 13.8 19.8 27.8
K                            
100m   X   X   X X X   X     X  
200m X   X   X       X   X X   X
400m X   X     X   X     X X X  
800m   X   X   X   X   X   X   X
1500m X       X   X   X   X X X  
5000m   X     X   X   X X     X
3000mH   X X X   X         X X   X
100mH X   X   X   X       X X   X
400mH   X   X   X   X   X   X X  
Höjd X   X X         X   X X   X
Stav X     X   X   X   X X   X  
Längd     X   X   X   X   X X X  
Tresteg   X   X   X X     X   X   X
Kula   X     X     X X X   X X  
Diskus X   X   X   X   X     X   X
Spjut X     X   X   X   X   X X