Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Grenprogram 2011Anm: Tävlingen i London är en 2-dagars 5-6 augusti!
 

MÄN

  DOH SHA ROM EUG OSL NY LAU PAR BIR MON STO LON ZÜR BRU
  6.5 15.5 26.5 4.6 9.6 11.6 30.6 8.7 10.7 22.7 29.7 5.8 8.9 16.9
                             
100m   X X     X X   X X     X  
200m X     X X     X     X X   X
400m   X   X   X   X     X X X  
800m X   X     X X   X X       X
1500m   X   X X     X     X X X  
5000m X   X     X X   X X       X
3000mH   X   X X     X   X X   X  
110mH   X   X X     X     X X X  
400mH X   X     X X   X X       X
Höjd X     X X     X     X X X  
Stav X   X     X X X   X       X
Längd   X   X X     X     X X X  
Tresteg X   X     X X   X X       X
Kula X   X     X X   X X       X
Diskus X     X X     X     X X X  
Spjut X X     X   X   X   X     X

KVINNOR

  DOH SHA ROM EUG OSL NY LAU PAR BIR MON STO LON ZÜR BRU
  6.5 15.5 26.5 4.6 9.6 11.6 30.6 8.7 10.7 22.7 29.7 5.8 8.9 16.9
                             
100m   X   X X     X     X X   X
200m X   X     X X   X X     X  
400m X   X   X   X   X X       X
800m   X   X X     X     X X X  
1500m X   X     X X   X X       X
5000m   X   X X     X     X X  
3000mH X   X     X X   X     X   X
100mH X   X     X X   X X       X
400mH   X   X X     X     X X X  
Höjd   X X     X X   X X       X
Stav   X   X X       X   X X X  
Längd X   X     X X   X X     X  
Tresteg   X   X X     X     X X   X
Kula   X   X X     X     X X X  
Diskus   X X     X X   X X       X
Spjut     X X   X   X   X   X X