Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 2 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Grenprogram 2012Anm: Tävlingen i London är en 2-dagars 13-14 juli!
 

MÄN

  DOH SHA ROM EUG OSL NY PAR LON MON STO LAU BIR ZÜR BRU
  11.5 19.5 31.5 2.6 7.6 9.6 6.7 14.7 20.7 17.8 23.8 26.8 30.8 7.9
                             
100m   X X   X   X X   X       X
200m X     X   X     X   X X X  
400m X     X   X     X   X X   X
800m   X   X   X X X   X     X  
1500m X     X X       X   X X   X
5000m   X   X X   X X   X     X  
3000mH X   X     X     X   X X   X
110mH   X   X   X     X   X X   X
400mH   X X   X   X X   X     X  
Höjd X   X     X     X   X X X  
Stav   X X   X   X X     X   X  
Längd X   X     X   X X     X   X
Tresteg   X   X X   X   X X     X  
Kula   X   X X   X X   X     X  
Diskus X   X     X   X     X X   X
Spjut   X   X X   X   X X     X  

KVINNOR

  DOH SHA ROM EUG OSL NY PAR LON MON STO LAU BIR ZÜR BRU
  11.5 19.5 31.5 2.6 7.6 9.6 6.7 14.7 20.7 17.8 23.8 26.8 30.8 7.9
                             
100m X   X     X     X   X X X  
200m   X   X X   X X   X       X
400m   X   X X   X X   X     X  
800m X   X     X     X   X X   X
1500m   X X   X   X X   X     X  
5000m X   X     X     X   X   X
3000mH   X   X X   X X   X     X  
100mH X   X   X   X X   X     X  
400mH X   X     X     X   X X   X
Höjd   X   X X   X X   X       X
Stav X     X   X     X X   X   X
Längd   X   X X   X     X X   X  
Tresteg X   X     X   X     X X   X
Kula X   X     X   X     X X   X
Diskus   X   X X   X   X X     X  
Spjut X   X     X   X     X X   X