Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Grenprogram 2013Anm: Tävlingen i London är en 2-dagars 26-27 juli!
 

MÄN

  DOH SHA NY EUG ROM OSL BIR LAU PAR MON LON STO ZÜR BRU
  10.5 18.5 25.5 1.6 6.6 13.6 30.6 4.7 6.7 19.7 26.7 22.8 29.8 6.9
                             
100m X   X   X   X X   X     X  
200m   X   X   X     X   X X   X
400m   X   X   X     X   X X X  
800m X   X   X   X X   X       X
1500m   X   X   X     X   X X X  
5000m* X   X   X   X X   X       X
3000mH   X   X   X     X   X X X  
110mH   X X X         X   X X X  
400mH X   X   X   X X   X       X
Höjd X X   X     X X     X   X  
Stav X     X X     X X X       X
Längd   X   X     X   X   X X X  
Tresteg X   X   X   X X   X       X
Kula X   X   X   X X         X X
Diskus   X   X   X     X   X X X  
Spjut X X       X X X   X       X

KVINNOR

  DOH SHA NY EUG ROM OSL BIR LAU PAR MON LON STO ZÜR BRU
  10.5 18.5 25.5 1.6 6.6 13.6 30.6 4.7 6.7 19.7 26.7 22.8 29.8 6.9
                             
100m   X   X   X     X   X X   X
200m X   X   X   X X   X     X  
400m X   X   X   X X   X       X
800m   X   X   X     X   X X X  
1500m X   X   X   X X   X       X
5000m*   X   X   X     X   X X  
3000mH X   X   X   X X   X       X
100mH X       X X X X   X       X
400mH   X   X   X     X   X X X  
Höjd     X   X X     X X   X   X
Stav   X X     X X       X X X  
Längd X   X   X X   X   X       X
Tresteg   X   X   X     X   X X X  
Kula   X   X   X     X   X X X  
Diskus X   X   X   X X   X       X
Spjut     X X X       X   X X X  


* = ersätts på några tävlingar av 3000m.