Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 2 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Grenprogram 2014Anm: Tävlingen i Glasgow är en 2-dagars 11-12 juli!
 

MÄN

  DOH SHA EUG ROM OSL NY LAU PAR GLA MON STO BIR ZÜR BRU
  9.5 18.5 31.5 5.6 11.6 14.6 3.7 5.7 11.7 18.7 21.8 24.8 28.8 5.9
                             
100m   X X   X     X X   X     X
200m X     X   X X     X   X X  
400m X     X   X X     X   X X  
800m   X X     X   X X   X   X  
1500m X     X X   X     X   X   X
5000m*   X X   X     X X   X   X  
3000mH X     X X   X     X   X   X
110mH X X X   X   X     X       X
400mH   X       X X X X   X   X  
Höjd X     X   X X     X   X   X
Stav   X X   X   X X     X     X
Längd X         X X     X X X   X
Tresteg   X X X X     X X       X  
Kula   X X   X     X X   X   X  
Diskus X     X   X X     X   X   X
Spjut   X X   X     X X   X   X  

KVINNOR

  DOH SHA EUG ROM OSL NY LAU PAR GLA MON STO BIR ZÜR BRU
  9.5 18.5 31.5 5.6 11.6 14.6 3.7 5.7 11.7 18.7 21.8 24.8 28.8 5.9
                             
100m X     X   X X     X   X X  
200m   X X   X     X X   X     X
400m   X X   X     X X   X     X
800m X     X X   X     X   X   X
1500m   X X     X   X X   X   X  
5000m* X     X   X X     X     X
3000mH   X X     X   X X   X   X  
100mH       X   X   X X   X X X  
400mH X   X X X         X   X   X
Höjd   X X   X     X X   X   X  
Stav X     X   X     X X   X X  
Längd   X X   X     X X   X   X  
Tresteg X     X   X X     X   X   X
Kula X     X   X X     X   X   X
Diskus   X X   X     X X   X   X  
Spjut X     X   X X     X   X   X


* = ersätts på några tävlingar av 3000m.