Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Grenprogram 2015Anm: Tävlingen i London är en 2-dagars 24-25 juli och Eugene har lagt ut tre teknikgrenar kvällen före (29 maj).
 

MÄN

  DOH SHA EUG ROM BIR OSL NY PAR LAU MON LON STO ZÜR BRU
  15.5 17.5 30.5 4.6 7.6 11.6 13.6 4.7 9.7 17.7 24.7 30.7 3.9 11.9
                             
100m X     X X   X X   X       X
200m   X X     X     X   X X X  
400m   X X     X   X     X X X  
800m X     X X   X   X X       X
1500m**   X X     X   X     X X X  
5000m* X     X X   X   X X       X
3000mH   X X     X   X     X X X  
110mH   X X       X X     X X X  
400mH X   X X     X   X X       X
Höjd   X X     X   X     X X X  
Stav X   X X       X X X       X
Längd   X     X X   X     X X X  
Tresteg X     X X   X   X X       X
Kula X   X X     X   X X       X
Diskus   X X     X   X     X X X  
Spjut X     X X   X   X X       X

KVINNOR

  DOH SHA EUG ROM BIR OSL NY PAR LAU MON LON STO ZÜR BRU
  15.5 17.5 30.5 4.6 7.6 11.6 13.6 4.7 9.7 17.7 24.7 30.7 3.9 11.9
                             
100m   X X     X   X     X X X  
200m X     X X   X   X X       X
400m X     X X   X   X X       X
800m   X X       X X     X X X  
1500m** X     X X X     X X       X
5000m*   X X     X   X     X X  
3000mH X     X X   X   X X       X
100mH X     X X X     X X       X
400mH   X     X X   X     X X X  
Höjd X     X X   X   X X       X
Stav   X     X   X X     X X X  
Längd X   X X     X   X X     X  
Tresteg   X X     X   X     X X   X
Kula   X     X X   X     X X X  
Diskus X     X X   X   X X       X
Spjut   X X     X   X     X X X  


* = ersätts på några tävlingar av 3000m.
** = kan ersättas av 1 mile.