Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Grenprogram 2016Anm: Tävlingen i London är en 2-dagars 22-23 juli och enstaka teknikgrenar kan även av andra arrangörer bli utlagda kvällen före.
 

MÄN

  DOH SHA RAB EUG ROM BIR OSL STO MON LON LAU PAR ZÜR BRU
  6.5 14.5 22.5 28.5 2.6 5.6 9.6 16.6 15.7 22.7 25.8 27.8 1.9 9.9
                             
100m   X   X     X X   X   X X  
200m X   X   X X     X   X     X
400m X   X   X X     X   X   X  
800m   X X X       X   X   X   X
1500m** X       X X X   X   X     X
5000m*   X   X     X X   X   X X  
3000mH X   X   X X     X   X     X
110mH X X X   X       X   X     X
400mH   X   X     X X   X   X X  
Höjd X   X   X X     X   X     X
Stav   X   X     X X     X X X  
Längd   X X   X X     X X       X
Tresteg X     X     X X   X   X X  
Kula   X   X     X X   X   X X  
Diskus X   X   X X     X   X     X
Spjut   X   X     X X   X   X X  

KVINNOR

  DOH SHA RAB EUG ROM BIR OSL STO MON LON LAU PAR ZÜR BRU
  6.5 14.5 22.5 28.5 2.6 5.6 9.6 16.6 15.7 22.7 25.8 27.8 1.9 9.9
                             
100m X   X   X X     X   X     X
200m   X   X     X X   X   X X  
400m   X   X     X X   X   X   X
800m X   X   X X     X   X   X  
1500m**   X   X     X X   X   X X  
5000m* X   X   X X     X   X     X
3000mH   X   X     X X   X   X X  
100mH       X   X X X   X   X X  
400mH X   X   X X     X   X     X
Höjd   X   X     X X   X   X X  
Stav X   X   X X     X X       X
Längd   X   X     X X     X X X  
Tresteg X   X   X X     X   X     X
Kula X   X   X X     X   X     X
Diskus   X   X     X X   X   X X  
Spjut X   X   X X     X   X     X


* = ersätts på några tävlingar av 3000m.
** = kan ersättas på ett par tävlingar av 1 mile, i Lausanne (män) av 1000m