Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 2 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Grenprogram 2017Anm: Enstaka teknikgrenar kan av vissa arrangörer bli utlagda kvällen före.
 

MÄN

  DOH SHA EUG ROM OSL STO PAR LAU LON RAB MON BIR ZÜR BRU
  5.5 13.5 27.5 8.6 15.6 18.6 1.7 6.7 9.7 16.7 21.7 20.8 24.8 1.9
                             
100m X   X   X X   X     X   X  
200m   X   X     X   X X   X   X
400m X   X   X X   X     X   X  
800m   X   X     X   X X   X   X
1500m** X   X   X X   X     X   X  
5000m* X   X       X X         X  
3000mH       X   X       X X     X
110mH   X   X   X X   X     X   X
400mH   X     X X     X       X  
Höjd X X     X   X     X   X X  
Stav   X X       X X   X X   X  
Längd   X       X       X   X X  
Tresteg X   X       X X           X
Kula     X         X   X   X   X
Diskus   X     X X     X         X
Spjut X     X     X       X   X  


KVINNOR

  DOH SHA EUG ROM OSL STO PAR LAU LON RAB MON BIR ZÜR BRU
  5.5 13.5 27.5 8.6 15.6 18.6 1.7 6.7 9.7 16.7 21.7 20.8 24.8 1.9
                             
100m   X   X     X   X X   X   X
200m X   X   X X   X     X   X  
400m   X   X     X   X X   X   X
800m X   X   X X   X     X   X  
1500m**   X   X     X   X X   X   X
5000m*   X   X             X X   X
3000mH X       X   X     X     X  
100mH X   X   X     X X   X   X  
400mH     X         X   X   X   X
Höjd     X X   X   X X   X     X
Stav X     X X X     X     X   X
Längd     X   X     X X         X
Tresteg       X           X X X X  
Kula X X   X     X           X  
Diskus   X     X X           X   X
Spjut     X         X X X     X  


* = ersätts på några tävlingar av 3000m.
** = kan ersättas på ett par tävlingar av 1 mile