Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Grenprogram 2018Anm: Tävlingen i London är en 2-dagars 21-22 juli och enstaka teknikgrenar kan dessutom av andra arrangörer bli utlagda kvällen före huvudgalan.

 

MÄN

  DOH SHA EUG ROM OSL STO PAR LAU RAB MON LON BIR ZÜR BRU
  4.5 12.5 26.5 31.5 7.6 10.6 30.6 5.7 13.7 20.7 21.7 18.8 30.8 31.8
                             
100m   X   X     X   X   X X   X
200m X   X   X X   X   X     X  
400m X X   X         X   X X X  
800m X X   X   X         X X   X
1500m**   X   X X   X   X X     X  
5000m*           X   X X   X     X
3000mH     X           X X   X X  
110mH   X X       X X   X   X   X
400mH X     X X X X X         X  
Höjd X   X   X     X   X   X   X
Stav   X   X   X X   X   X     X
Längd   X   X   X         X   X  
Tresteg X   X         X   X       X
Kula     X   X     X   X       X
Diskus       X X X X             X
Spjut X   X           X     X X  


KVINNOR

  DOH SHA EUG ROM OSL STO PAR LAU RAB MON LON BIR ZÜR BRU
  4.5 12.5 26.5 31.5 7.6 10.6 30.6 5.7 13.7 20.7 21.7 18.8 30.8 31.8
                             
100m X   X   X X   X   X     X  
200m   X   X     X   X   X X   X
400m     X   X X X X   X       X
800m     X   X   X X X X     X  
1500m** X   X     X   X     X X   X
5000m* X   X           X     X X  
3000mH       X X   X     X       X
100mH X X   X   X     X   X     X
400mH   X X   X     X     X X X  
Höjd   X   X   X X   X   X   X  
Stav X   X   X     X   X   X X  
Längd           X   X     X X   X
Tresteg   X     X   X   X       X  
Kula   X             X X   X   X
Diskus X     X     X       X     X
Spjut   X     X     X     X   X  


* = ersätts på några tävlingar av 3000m.
** = kan ersättas på ett par tävlingar av 1 mile