Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Grenprogram 2019Anm: Tävlingen i London är en 2-dagars 20-21 juli och enstaka teknikgrenar kan dessutom av andra arrangörer bli utlagda kvällen före huvudgalan.

 

MÄN

  DOH SHA STO ROM OSL RAB PAL LAU MON LON BIR PAR ZÜR BRU
  3.5 18.5 30.5 6.6 13.6 16.6 30.6 5.7 12.7 21.7 18.8 24.8 29.8 6.9
                             
100m   X     X   X   X X X   X  
200m X   X X   X   X       X   X
400m   X X       X   X X X     X
800m X     X   X   X X X     X  
1500m** X   X   X   X X       X   X
5000m*   X   X X     X         X  
3000mH X         X     X     X   X
110mH X     X   X X X       X   X
400mH   X X   X   X       X X X  
Höjd   X   X   X       X X X X  
Stav X   X   X   X X X       X  
Längd   X X     X   X         X  
Tresteg       X         X X   X   X
Kula X     X     X         X   X
Diskus X   X     X       X       X
Spjut   X     X       X   X   X  


KVINNOR

  DOH SHA STO ROM OSL RAB PAL LAU MON LON BIR PAR ZÜR BRU
  3.5 18.5 30.5 6.6 13.6 16.6 30.6 5.7 12.7 21.7 18.8 24.8 29.8 6.9
                             
100m   X   X   X   X   X   X   X
200m X   X   X   X   X   X   X  
400m   X   X   X   X   X   X X  
800m X   X     X X       X X   X
1500m**   X   X   X     X X X   X  
5000m* X   X       X     X       X
3000mH   X     X   X       X   X  
100mH X   X   X       X X X     X
400mH X     X X     X X X     X  
Höjd X   X   X   X X X         X
Stav   X   X   X       X X X   X
Längd X     X           X X     X
Tresteg         X     X X     X X  
Kula   X     X   X X         X  
Diskus     X     X         X X   X
Spjut   X   X       X   X     X  


* = ersätts på några tävlingar av 3000m.
** = kan ersättas på ett par tävlingar av 1 mile