Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Tränarutbildningar

Ungdomar före/under puberteten 

Som ungdomstränare i friidrott är det obligatoriskt att börja med kursen Friidrott 10-12 år. När den kursen är avslutad är det sedan möjligt att gå vidare till kursen Friidrott 12-14 år.
Båda kurserna är i sin tur obligatoriska för att gå nästa nivå, Friidrott för ungdom 14-17 år.
 

Friidrott 10-12 år

Kursen genomförs av friidrottens distriktsförbund (UC) och handlar framför allt om hur man som tränare före puberteten kan bygga upp en åldersanpassad friidrottsverksamhet, där fokus ligger på en varierad, bred och allmän koordinationsträning med utgångspunkt i friidrottens samtliga grenar.

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/friidrott/tranarportal/tranarutbildning/grundtraning-i-friidrott


Målgruppen är alla som tränar friidrottsungdomar fram till puberteten eller äldre nybörjare. Inga särsilda förkunskaper krävs men en rekommendation är att deltagaren har gått Friidrott för barn 7-10.

Från och med 1 januari 2019 ingår även SISU idrottsutbildarnas "Grundutbildning för tränare".
Grundutbildning för tränare lägger stor vikt på ditt ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjligheten att lära och växa som människor och idrottare.


https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/grundtranarutbildning-for-tranare/


Kursen omfattar fyra heldagar + självstudier på hemmaplan.

 

Friidrott 12-14 år

Kursen genomförs av friidrottens distriktsförbund (UC) och handlar framför allt om hur man som tränare för ungdomar i pubertetsåldern kan bygga upp en åldersanpassad friidrottsverksamhet, där fokus ligger på utveckling av tekniska färdigheter i de enskilda grenarna samt koordination och fysiska egenskaper som styrka och uthållighet.

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/friidrott/tranarportal/tranarutbildning/grundtraning-i-friidrott

Målgruppen är tränare som gått 10-12 års utbildningen.
För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig kursinnehållet och delta i diskussioner under kursen bör deltagaren ha minst ett års erfarenhet av friidrottsträning med ungdomar.

Kursen omfattar fyra heldagar + självstudier på hemmaplan.

Kontaktperson

Anders Rydén

Anders Rydén

a 010-476 53 43
e-postAvdelningar

IntroUtbildningsansvariga

Svensk Friidrotts UC

 


Redskap för ung friidrott