Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Ungdomstränarutbildning 14-17 år


Nästa utbildningstillfälle

 

Ungdomstränarutbildning 14-17 år arrangeras nästa gång: 
Träff 1: 7-9 maj 2021 Sollentuna
Träff 2: 24-26 september Malmö
Träff 3: 19-21 November Karlstad
Anmäl dig till utbildningen i IdrottOnline, via den här länken


Utbildningens målgrupper

I träningen av unga från 15 år är träningsplanering en viktig faktor för att skapa en långsiktig och skadefri utveckling för de aktiva. Denna utbildning vänder sig därför till föreningens grupp/team av ledare som tillsammans vill genomföra en vetenskapligt planerad verksamhet för ungdomar.

Friidrottens ledarsyn utgår ifrån att alla ledare som vill kan utvecklas vidare i takt med ungdomarnas utveckling och behov. Alla som vill kan bli bra ledare/tränare för äldre ungdomar.
 

Förkunskaper

I boken och i utbildningen 14–17 år tar vi avstamp och går vidare från den verksamhet som är utformad för 12–14 åringar. Ett förkunskapskrav är därför att du har deltagit i kurserna Friidrott 10–12 år och Friidrott 12–14 år.
Den som inte gått 10–12 och 12–14 utbildningarna är ändå välkommen men ska då på egen hand läsa in 10–14 årsboken, Grundträning i Friidrott 10–14 år och tentera vissa uppgifter för att bli antagen.
 

Utbildningsform

Utformningen av utbildningen 14–17 år är över tre kurshelger med minst en dryg månads mellanrum mellan träff ett och två. Mellan träff två och tre ska minst två till tre månaders mellanrum infinna sig. Examensuppgifter ska lämnas in under kursens gång. 

Utbildningen arrangeras av Svenska Friidrottsförbundet och leds av utbildningsteamet: Mats Olsson, Lisa Hannula Virving och Håkan Widlund.
 

Kursinnehåll och utbildningstid

Utbildningen är indelad i fem teoretiska och fyra praktiska teman som alla ska genomföras. Förutom detta sker en fördjupning inom en valfri grengrupp. Genom att tränarna i teamet väljer olika grengrupper kan många av friidrottens grenar täckas in.

Respektive utbildningshelg är planerad till 16-18 timmar. Den gemensamma utbildningstiden är därför på 52 timmar. Det obligatoriska arbetet på hemmaplan är beräknat till 8-12 timmar.

Den teoretiska delen innehåller bland annat:
Att leda ungdomar i denna ålder, pedagogik och kommunikation. Fördjupningar i friidrottens träningslära och träningsplanering samt fysiologi, biomekaniska begrepp och ungdomars utveckling. 

Som kurslitteratur används även Friidrottens allmänna träningslära.Kontaktperson

Anders Rydén

Anders Rydén

a 010-476 53 43
e-post

Kurslitteratur
 

Träning i uppbyggnadsstadiet Friidrott 14-17 år

Avdelningar

Intro

Läromedel

Utformning